Om erbjudandet

Erbjudande 750 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 72%
Börsvärde efter notering 4501 Mkr
Teckningskurs 35 SEK
Sista teckningsdag 2021-11-30
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 540 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 40 Mkr (5.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Danske Bank, Handelsbanken, Lindahl, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Klarabo
VD Andreas Morfiadakis
Styrelseordförande Lennart Sten
Omsättning 454 Mkr
Antal anställda 66
Börsvärde efter notering 4501 Mkr
Nyckelpersoners ägande 40.31 miljoner aktier (31.3%)
Antal aktier efter notering 128.61 miljoner
Hemsida klarabo.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Spiltan 448.2 Mkr 10%
Rutger Arnhult via M2 Asset Management 407.4 Mkr 9.1%
Länsförsäkringar Fonder 345 Mkr 7.7%
Håkan Sandberg privat och via Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening 327.6 Mkr 7.3%
Anders Pettersson via bolag 253.6 Mkr 5.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Clearance Capital 135 Mkr 18%
Länsförsäkringar 135 Mkr 18%
Rutger Arnhult genom M2 Asset Management 135 Mkr 18%
ODIN Förvaltning 135 Mkr 18%
Totalt åtagande: 540 Mkr 72%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.