Om erbjudandet

Erbjudande 76 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 76%
Börsvärde efter notering 151 Mkr
Teckningskurs 31.8 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-04-08
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 57 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6.9 Mkr (9.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare HWF Advokater

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lipum
VD Einar Pontén
Styrelseordförande Ulf Björklund
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda Ingen uppgift
Börsvärde efter notering 151 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.96 miljoner aktier (20.2%)
Antal aktier efter notering 4.74 miljoner
Hemsida lipum.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Almi Invest 11.4 Mkr 7.6%
Olle Hernell via bolag 10 Mkr 6.6%
Susanne Lindquist via bolag 9.9 Mkr 6.6%
Lennart Lundberg via bolag 9.5 Mkr 6.3%
Adam Dahlberg 7.2 Mkr 4.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Göran Källebo 4.8 Mkr 6.3%
Tibia Konsult 4 Mkr 5.3%
Polynom Investment 3.9 Mkr 5.2%
Pegroco Invest 3.5 Mkr 4.6%
Christian von Koenigsegg 2.6 Mkr 3.4%
Med flera
Totalt åtagande: 57.2 Mkr 75.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.