Om erbjudandet

Erbjudande 463 Mkr (86% nyemission)
Säkrad andel (%) 65%
Börsvärde efter notering 1300 Mkr
Teckningskurs 36.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-02
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 300 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 30 Mkr (6.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Avanza Bank, HWF Advokater

Bolagsfakta vid notering

Bolag MilDef Group
VD Björn Karlsson
Styrelseordförande Jan Andersson
Omsättning 415 Mkr
Antal anställda 147
Börsvärde efter notering 1300 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.19 miljoner aktier (20.2%)
Antal aktier efter notering 35.62 miljoner
Hemsida mildef.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mildef Crete Inc 260.8 Mkr 20.1%
Marianne Trolle 174.2 Mkr 13.4%
Adam Odelid 56.1 Mkr 4.3%
Isac Odelid 56.1 Mkr 4.3%
Elise Odelid 56.1 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Marianne Trolle 16 Mkr 3.5%
Adam, Isac och Elise Odelid 16 Mkr 3.5%
Björn Karlsson 11.5 Mkr 2.5%
Daniel Ljunggren 11.5 Mkr 2.5%
Adam Mentel 5.3 Mkr 1.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Svolder 94.9 Mkr 20.5%
Carnegie Fonder 70 Mkr 15.1%
LMK Venture Partners 40 Mkr 8.6%
Grenspecialisten 35 Mkr 7.6%
Erik Syrén 15 Mkr 3.2%
Med flera
Totalt åtagande: 300 Mkr 64.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.