Om erbjudandet

Erbjudande 650 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 36%
Börsvärde efter notering 1786 Mkr
Teckningskurs 46 SEK
Sista teckningsdag 2017-02-20
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 236 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 60 Mkr (9.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare DNB, Setterwalls, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Oncopeptides
VD Jakob Lindberg
Styrelseordförande Alan Hulme
Omsättning -
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 1786 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 38.83 miljoner
Hemsida www.oncopeptides.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Industrifonden 534.6 Mkr 29.9%
Healthcap 534.5 Mkr 29.9%
Alan Humle 13.7 Mkr 0.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gladiator 100 Mkr 15.4%
SEB-stiftelsen 50 Mkr 7.7%
Carnegie 46 Mkr 7.1%
Industrifonden 40 Mkr 6.2%
Healthcap 40 Mkr 6.2%
Med flera
Totalt åtagande: 236 Mkr 36.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.