Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 120 Mkr
Teckningskurs 17.1 SEK (2 TO per 3 aktier)
Sista teckningsdag 2021-12-07
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.4 Mkr (7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Carthiel

Bolagsfakta vid notering

Bolag Paydrive
VD Carl-Johan Thorsell
Styrelseordförande Ulf Toivonen
Omsättning 13 Mkr
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 120 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.08 miljoner aktier (29.6%)
Antal aktier efter notering 7.01 miljoner
Hemsida paydrive.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
NFT Ventures 22.5 Mkr 18.7%
Andreas Broström 17.4 Mkr 14.5%
Gjensidige Forsikring 15.1 Mkr 12.6%
Ålands Ömsesidige Försäkringsbolag 9.9 Mkr 8.3%
Stålvalvet 9.3 Mkr 7.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gar-bo Försäkring 6 Mkr 30%
NFT Ventures 4 Mkr 20%
Mangold 1 Mkr 5%
Ålands Ömsesidige Försäkringsbolag 1 Mkr 5%
Daniel Hecker 0.5 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 13.9 Mkr 69.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.