Fyrtal i flaggor inför Paydrives notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Paydrive inför noteringen på NGM SME och hittat fyra flaggor.
Paydrive IPO
Genrebild. Foto: Emil Langvad / TT, Afv
Paydrive
Lista NGM SME
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 120 Mkr
Sista teckningsdag 2021-12-07

Den 15 december noteras insurtechbolaget Paydrive på NGM SME. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor, en för tveksamma incitament, en för märkliga avtal, en för framtida kapitalbehov och en för bristfällig information.

Tveksamma incitament

Vad gäller flaggan för tveksamma incitament är Mangold teckningsåtagare samtidigt som de agerar finansiell rådgivare, mentor och likviditetsgarant åt Paydrive.

”Identifiering och hantering av intressekonflikter är en essentiell del av Mangolds arbete och något som Mangold kontinuerligt arbetar med. I den här specifika transaktionen uppgår Mangolds ägande till 0% innan erbjudandets genomförande respektive cirka 0,83% efter erbjudandets genomförande. Ett ägande på 0,83% i ett bolag med flera andra större ägare medför detta att Mangold varken direkt eller indirekt har kontroll i Bolaget. Mangold håller heller ingen styrelseposition i Bolaget”, kommenterar Paydrives VD Carl-Johan Thorsell.

Märkliga avtal

När det kommer till den andra flaggan, för märkliga avtal, har Paydrive nyligen bytt en central affärspartner (riskbärare för bolagets försäkringslösning) från Gjensidige till Protector. Gjensidige är dock kvar som större ägare och fordringsägare. Då IPO-guiden finner det svårt att förstå parternas agendor väljer IPO-guiden att hissa denna flagga.

”Under 2021 bytte Paydrive riskbärare till Protector. Ett byte baserat på bättre kommersiella villkor och bättre strategisk passform, då Protector sedan tidigare inte har någon privatmarknadsdel som Paydrive erbjuder. Samarbetet flyter mycket väl och bygger på en gemensam ambition om ökad tillväxt, parad med minskad risk i den gemensamma portföljen”, kommenterar Carl-Johan Thorsell.

Framtida kapitalbehov

Den tredje flaggan, för framtida kapitalbehov, hissas då informationsmemorandumet inte ger någon information om Paydrives långsiktiga kapitalbehov.

”Paydrive publicerar inte prognoser framåt, därav är det inte medtaget i bolagsbeskrivningen, men bolaget kommer att inom 3-6 månader att göra operationell vinst om man undantar kundanförskaffningskostnaden. Vi räknar med att inom 12-18 månader att göra vinst inom den nuvarande B2C verksamheten. Denna kapitalrunda är planerad att täcka kapitalbehovet fram till dess, samt till strategiska initiativ som planeras inom samma period”, kommenterar Carl-Johan Thorsell.

Bristfällig information

Slutligen hissas flaggan för bristfällig information då Paydrive  i sitt informationsmemorandum hänvisar till sin hemsida för årsredovisningar. Några årsredovisningar hittar vi dock inte på hemsidan.

”Årsredovisningarna 2019 och 2020 finns upplagda under Investor Relations på Paydrive.se. https://www.www2.paydrive.se/investor-relations/investeringsmemorandum”, kommenterar Carl-Johan Thorsell.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR PAYDRIVE PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 7 december och teckningskursen uppgår till 17.10 kronor (2 TO per 3 aktier).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Klarabo Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-11-30 2021-12-02 Läs här
Nivika Fastigheter Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-12-01 2021-12-03 Läs här
Kvix Inväntar notering NGM SME 2021-11-25 2021-12-06 Läs här
Adtraction Group Teckningstid pågår First North 2021-12-06 2021-12-07
Momentum Software Group Teckningstid pågår First North 2021-12-06 2021-12-08
ChargePanel Teckningstid pågår First North 2021-11-30 2021-12-09 Läs här
Nattaro Labs Inväntar notering Spotlight 2021-11-19 2021-12-10 Läs här
Mestro Teckningstid pågår First North 2021-12-02 2021-12-15
Paydrive Teckningstid pågår NGM SME 2021-12-07 2021-12-15
BPC Instruments Teckningstid pågår Spotlight 2021-12-01 2021-12-16 Läs här
Nordic Asia Teckningstid pågår First North 2021-12-06 2021-12-16 Läs här
W5 Solutions Teckningstid pågår First North 2021-12-10 2021-12-17
Spacett Teckningstid pågår Spotlight 2021-12-08 2021-12-27