Om erbjudandet

Erbjudande 175 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 624 Mkr
Teckningskurs 40 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-16
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 125 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 22 Mkr (12.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare DNB
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Baker McKenzie, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Physitrack
VD Henrik Molin
Styrelseordförande Elaine Sullivan
Omsättning 43 Mkr
Antal anställda 43
Börsvärde efter notering 624 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.2 miljoner aktier (46.1%)
Antal aktier efter notering 15.61 miljoner
Hemsida www.physitrackgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nathan Skwortsow 144 Mkr 23.1%
Henrik Molin 144 Mkr 23.1%
Dankea 44.4 Mkr 7.1%
Ocampo International 44 Mkr 7.1%
Breht McConville 33.7 Mkr 5.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Consensus Asset Management 100 Mkr 57.1%
Atlant Fonder 25 Mkr 14.3%
Totalt åtagande: 125 Mkr 71.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.