Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 58%
Börsvärde efter notering 145 Mkr
Teckningskurs 9 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-06-29
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 20 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.2 Mkr (9.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor Aqurat
Övriga rådgivare MAQS

Bolagsfakta vid notering

Bolag Pila Pharma
VD Dorte X. Gram
Styrelseordförande Fredrik Buch
Omsättning -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 145 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.06 miljoner aktier (31.5%)
Antal aktier efter notering 16.1 miljoner
Hemsida pilapharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Dorte X. Gram via Xenia Pharma 45 Mkr 31.1%
Vimpu Intressenter 15.4 Mkr 10.6%
Almi 14.3 Mkr 9.9%
Sebastian Melchor Clausin 4.5 Mkr 3.1%
JAJR Holding 1.4 Mkr 0.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Vimpu Intressenter 4 Mkr 11.4%
Almi 2.1 Mkr 6%
Sebastian Clausin 2 Mkr 5.6%
JAJR Holding 1.4 Mkr 3.9%
Gerhard Dal 1.2 Mkr 3.4%
Med flera
Totalt åtagande: 20.2 Mkr 57.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.