Pila Pharma vill bekämpa den dolda pandemin

Efter flera år av forskning och fantastiska upptäckter bestämde sig Dorte X. Gram för att gå vidare med sina resultat. Nu gör Pila Pharma börsintroduktion på Nasdaq First North.

Varje år drabbas hundratusentals människor av diabetes. En allvarlig sjukdom som skördar allt för många liv, varför den också kallats den dolda pandemin. När Dorte X. Gram började forska på ämnet för 20 år sedan var 150 miljoner människor diagnostiserade med diabetes världen över. Idag har siffran skjutit i höjden och är nu uppe i 465 miljoner. 2013 bestämde sig Dorte X. Gram för att gå vidare med sin forskning som vid tidpunkten hade hunnit patenteras. Hon driver sedan 2014 Pila Pharma där man sedan 2016 utvecklar ett inlicenserat oralt antidiabetiskt läkemedel som siktar på att effektivt kontrollera hyperglykemi (högt blodsocker) och kroppsviktökning vid typ 2-diabetes. Utan att öka risken för hjärt- och kärlsjukdom.

– Jag har alltid varit nyfiken av mig. Jag är född sån. När jag fick chans att ge mig in i diabetesforskningen så blev jag fast. När jag av en slump upptäckte att blodsocker (i råttor) kunde regleras via ’chili-receptorn’ TRPV1 insåg jag att jag var något på spåret. Jag studerade intensivt mängder av vetenskaplig litteratur för att få pusselbitarna på plats. Jag tittade mycket på inflammationer och smärtkänsliga nerver, där TRPV1 spelar en roll vid inflammation. Till slut hittade jag en kombination av komponenter som blev formaliserad i ’Gram hypotesen’: Att diabetes är en inflammatorisk sjukdom och att smärtkänsliga nerver ingår i en ’ond cirkel’ där de överaktiveras och därmed indirekt minskar frisättningen av insulin. Insulin är den viktigaste regulatorn av blodsocker. Det är det här vi idag jobbar med i Pila Pharma. Under våren 2016 köpte vi in en substans som kan blockera TRPV1 -alltså teoretiskt minska inflammation i diabetes. Vi kommer från forskningsvärlden och är väldigt kvalitetsmedvetna. Det vi hittat har visat sig ha en mycket god effekt när det gäller att återställa kroppens egen insulinproduktion, vilket är var personer med typ 2-diabetes behöver, säger Dorte X. Gram, vd och grundare.

Bolaget grundades 2014 och gick under 2017, efter flera år av forskning och studier, direkt in i klinisk studie på människor, då kunde man tydligt se en mycket positiv effekt på insulin hos diabetesdrabbade.

– Nästa steg blir att starta upp en fas 2 b-studie under 2022 där vi testar i minst tre månader. Här kommer vi testa med olika doser och jämföra med placebo. Vi räknar med ungefär 250–300 patienter. Det här är ett större projekt med ett stort antal kliniker inblandade. Då gäller det primärt kliniker i Europa, säger Dorte X. Gram, vd och grundare. 

Marknaden för diabetes är enorm och nya läkemedel behövs. Pila Pharmas forskning har blivit uppmärksammad i bland annat USA där Corona pandemin har visat hur sårbara typ-2 diabetiker är med större risk att drabbas av allvarliga infektioner och sämre chans till överlevnad, något som självklart oroar. Pila Pharma har genom sin forskning fått erkännande i branschen och stort intresse hos investerare, en av anledningarna till att man nu väljer att skala upp och gå in på Nasdaq First North. Idag är Pila Pharma inne på diabetesspåret men kommer därutöver troligen att utforska andra relativt närliggande områden då man tror sig kunna få mycket goda effekter och kunna göra en reell skillnad även för andra patienter. Läs mer om bolaget här.

Teckningstid: 16 juni – 29 juni 2021
Teckningskurs: 9 SEK
Teckningspost: 600 units, motsv 5 400 SEK
Emissionsvolym: 35 miljoner SEK
Notering: Nasdaq First North
Första dag för handel: 12 juli 2021