Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 52 Mkr
Teckningskurs 7.6 SEK (1 TO per 3 aktier)
Sista teckningsdag 2021-03-11
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 6 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.6 Mkr (12.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag Polymer Factory
VD Elin Mignérus (VD från april 2021)
Styrelseordförande Eva Malmström
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 52 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.82 miljoner aktier (55.6%)
Antal aktier efter notering 6.86 miljoner
Hemsida www.polymerfactory.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Michael Malkoch 11.3 Mkr 21.8%
Anders Hult 10.3 Mkr 19.8%
Mats Wallnér 7.4 Mkr 14.1%
Eva Malmström 6.7 Mkr 12.8%
Andreas Nyström 1.5 Mkr 2.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Michael Malkoch via bolag 0.3 Mkr 2.5%
Eva Malmström 0.2 Mkr 1.6%
Mikael Blihagen 0.2 Mkr 1.6%
Peter Nilsson 0.2 Mkr 1.6%
John Andersson Moll 0.2 Mkr 1.6%
Med flera
Totalt åtagande: 6.5 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.