IPO-guiden hissar en flagga inför Polymer Factorys notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Polymer Factory inför noteringen på Spotlight och hittat en flagga.
IPO

Den 7 april noteras nanoteknikbolaget Polymer Factory på Spotlight. IPO-guiden har granskat bolaget inför noteringen och hittat en flagga för lång väntetid.

Polymer Factory
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 52 Mkr
Sista teckningsdag 2021-03-11
Första handelsdag 2021-04-07

Att teckna IPO:er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO:er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Polymer Factory-aktien börjas handlas 27 dagar efter sista anmälningsdag.

 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL POLYMER FACTORYS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 11 mars och teckningskursen är 7,60 kronor (1 TO per 3 aktier).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Lipigon Pharmaceuticals Inväntar notering First North 2021-02-09 2021-03-01 Läs här
Ytrade Group Teckningstid pågår First North 2021-02-23 2021-03-09 Läs här
Coinshares Teckningstid pågår First North 2021-03-02 2021-03-11
Ekobot Teckningstid pågår First North 2021-03-02 2021-03-15 Läs här