Polymer Factory gör IPO med eftertraktad nanoteknologi

Polymer Factory grundades 2006 av forskare på Kungliga Tekniska högskolan. Efter mer än 30 års forskning erbjuder bolaget idag avancerad nanoteknologi som till exempel kan användas för att kalibrera avancerade masspektrometrar eller till nanometerstora inkapslande bärare för bland annat vaccin eller cytostatikabehandling.

– Det unika med de nanoprodukter vi har utvecklat är att vi bland annat kan bygga dem med en extrem precision, såsom naturens egna proteiner. Något som, när man jobbar inom det här området, är eftersträvansvärt. Den här typen av teknologi kan, om den används i exempelvis mediciner eller vacciner, fungera målsökande, bärande och inkapslande. De kan därför med fördel användas som bärare av läkemedel som vaccin eller cytostatika, säger bolagets nuvarande vd Michael Malkoch.

Polymer Factory går nu in på Spotlight Stock Market med sikte på tillväxt. Kunderna kommer bland annat från biotech och läkemedelsindustrin. Bolagets huvudfokus är att accelerera aktuell forskning och ta innovationer ut på marknaden.

– Vår styrka är att vi har möjlighet att ändra egenskaperna hos nanomaterialen och modifiera dessa med enkla medel vilket gör att vår teknologi är väldigt flexibel och kan anpassas och användas till mycket. Vi har en stor kundbas redan idag och flera storkunder är på väg in. Bland annat är vi ensamma om att kunna framställa kalibranter baserade på våra nanomaterial som möjliggör kalibrering av avancerade analysinstrument, masspektrometrar, med stor precision. Instrument som idag används för att säkerställa kvaliteten av läkemedel eller detektera sjukdomar såsom sepsis eller cancer. Två stora instrumenttillverkare har visat stort intresse för våra kalibranter och utvärderar just nu dessa som standarder för detektion av bakteriella infektioner och covid-19, säger Michael Malkoch, vd.

Vad är nästa steg för bolaget?
– Vi har precis rekryterat en ny vd, Elin Mignérus, som kommer in i bolaget inför IPO:n. Hon är ett bra tillskott nu när det är dags för oss att växa vidare.
Hälften av våra kunder är amerikanska bolag som jobbar med avancerad läkemedelsproduktion. Därför behöver vi nu växla upp för att möta efterfrågan, säger Michael Malkoch, vd.

Hur har covid-19 påverkat er?
– Vi har känt av det eftersom vi arbetar mot verksamheter som snabbt fick ändra fokus. Det är naturligt under rådande pandemi. Samtidigt har vi sett att våra kunder som jobbar med vaccinformuleringar har kommit tillbaka och köpt produkter. Vår basförsäljning har ändå legat på en stabil nivå vilket är unikt för ett litet företag som har innovativa material och nu när samhället börjat komma igång igen så förväntar vi oss att försäljningen ska ta fart igen, säger Michael Malkoch, vd.

Läs mer om Polymer Factory här.

Teckningstid:  25e februari 11e mars, 2021.
Teckningskurs:  Varje enhet består av 3 aktier och 1 bifogad gratis teckningsoption. Pris per enhet är 22,80 SEK, vilket motsvarar ett pris per aktie om 7,60 kr.
Teckningspost:Minsta teckningspost är SEK 5,472.
Emissionsvolym:  Erbjudandet omfattar högst 568 066 enheter, motsvarande initialt cirka 13 MSEK.
Första dag för handel: April 7, 2021.