Om erbjudandet

Erbjudande 90 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 83%
Börsvärde efter notering 260 Mkr
Teckningskurs 64.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-22
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 75 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (5.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Stockholm Corp.
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Lindahl, Hagberg & Aneborn

Bolagsfakta vid notering

Bolag Qlucore
VD Carl-Johan Ivarsson
Styrelseordförande Pia Gideon
Omsättning 13 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 260 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.75 miljoner aktier (18.7%)
Antal aktier efter notering 4.03 miljoner
Hemsida www.qlucore.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rutger Arnhult via M2 Asset Management 27 Mkr 10.4%
Göran Lundberg via GLD Invest 25.4 Mkr 9.8%
Carl-Johan Ivarsson 22.3 Mkr 8.6%
Johan Råde 21.7 Mkr 8.4%
Magnus Fontes 11.9 Mkr 4.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Rutger Arnhult via M2 Asset Management 27 Mkr 30%
Eiffel Investment Group via bolag 10 Mkr 11.1%
John Fällström via Rothesay 5 Mkr 5.6%
Cantaloupe 5 Mkr 5.6%
Ej namngivna 28 Mkr 31.1%
Totalt åtagande: 75 Mkr 83.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.