Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 8%
Börsvärde efter notering 155 Mkr
Teckningskurs 5 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-25
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 2 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.5 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordic Issuing
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Shark Communication, Markets & Corporate Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag SolidX
VD Filip Alexanderson
Styrelseordförande Gabriel Paulison
Omsättning 36 Mkr
Antal anställda 68
Börsvärde efter notering 155 Mkr
Nyckelpersoners ägande 26.07 miljoner aktier (84.1%)
Antal aktier efter notering 31 miljoner
Hemsida www.solidx.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Filip Alexanderson 130 Mkr 83.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Filip Alexanderson 25 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Jörgen Bertilsson 0.5 Mkr 2%
Mikael Lunga 0.3 Mkr 1%
Kiraly Laszlo 0.3 Mkr 1%
Contrix 0.3 Mkr 1%
Carl-Victor Hammarsten 0.1 Mkr 0.4%
Med flera
Totalt åtagande: 2 Mkr 7.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.