Om erbjudandet

Erbjudande 27 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 74%
Börsvärde efter notering 32 Mkr
Teckningskurs 5 SEK
Sista teckningsdag 2021-12-08
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 20 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.4 Mkr (1.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Shark Communication

Bolagsfakta vid notering

Bolag Spacett
VD Marcus Bonsib
Styrelseordförande Peter Sigfrid
Omsättning -
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 32 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.4 miljoner aktier (53.1%)
Antal aktier efter notering 6.4 miljoner
Hemsida spacett.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Per Nilsson via Råsunda Advice 7.1 Mkr 22.1%
Gerhard Dal via Capidal 7.1 Mkr 22.1%
Luca Di Stefano 1.4 Mkr 4.4%
Joel Westerström 0.5 Mkr 1.6%
Peter Sigfrid 0.5 Mkr 1.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Per Nilsson via Råsunda Advice 5 Mkr 18.5%
Gerhard Dal via Capidal 5 Mkr 18.5%
Luca Di Stefano 1 Mkr 3.7%
Joel Westerström 0.4 Mkr 1.3%
Peter Sigfrid 0.4 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 20 Mkr 74.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.