Spacett: Ny Spac i mini-format

Nya Spacen Spacett vill förvärva ett bolag som gynnas av digitaliseringstrenden. Ska man teckna IPO:n?
Spacetts VD Marcus Bonsib. Det blir hans jobb att hitta ett bra bolag att förvärva till ett bra pris. Foto: Karl Gabor.
Spacett
Teckningskurs: 5,00 kr Antal aktier: 6,4 m
Börsvärde: 32 Mkr Nettokassa: 27 Mkr
VD: Marcus Bonsib Ordförande: Peter Sigfrid

Spacett (teckningskurs 5 kr) är en ny så kallad Spac, eller förvärvsbolag, som ska noteras. Spacett vill ta in 27 Mkr i en nyemission. Därmed blir det en Spac i mini-format.

Kapitalet blir bottenplattan i ett förvärv av ett onoterat nordiskt tillväxtbolag som gynnas av digitaliseringstrenden. Prislappen ska vara 100-500 Mkr och förvärvet ska ske inom 36 månader.

Nedan finns några korta basfakta om Spacar för den oinvigde.

VAD ÄR EN SPAC?

  • SPAC står för Special Purpose Acquisition Company vilket på svenska kan översättas med förvärvsbolag.
  • En SPAC är inte ett rörelsedrivande företag utan är ett börsnoterat tomt skal med stor kassa.
  • Ambitionen är att, ofta inom max 36 mån, förvärva ett onoterat företag.
  • Om det föreslagna förvärvet röstas igenom på bolagsstämman övertar företaget, efter en noteringsprocess, börsplatsen och blir noterat.
  • Görs inget förvärv under perioden återbetalas kassan till investerarna och SPAC-bolaget avvecklas.
  • Initiativtagarna till SPAC-bolag kallas sponsorer och dessa har incitament genom aktier och oftast optioner.
  • SPAC-bolag har blivit mycket populära i USA men är nytt i Sverige sedan i år.

Läs mer om aktuella noteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE Spacett
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 0
Teckningskurs 5,00 kr
Rådgivare Partner FK
Storlek på erbjudande 27 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 32 Mkr
Emissionskostnad Cirka 0 Mkr (1,5% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 74%
Investerare som ska teckna i IPO Per Nilsson via Råsunda Advice, Gerhard Dal via Capidal , Luca Di Stefano, Joel Westerström, Peter Sigfrid, m.fl. (74% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2021-12-08
Beräknad första handelsdag 2021-12-27 (19 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

En flagga enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 404 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,8 för småbolag och 3,7 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar en flagga i Spacett

# Tveksamma incitament

Tveksamma incitament är Affärsvärldens samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.

Intressekonflikter kan uppstå mot bakgrund av att Spacetts huvudägare Gerhard Dal och Per Nilsson även bedriver likartad investeringsverksamhet privat och genom andra bolag.

Spacetts VD Marcus Bonsib kommenterar:

”Vi tycker att risken för intressekonflikt är obefintlig. Det stämmer att Gerhard och Per investerar privat eller via sina bolag i både onoterade och noterade bolag. Men deras investeringsverksamhet kommer inte att konkurrera med Spacetts.

Gerhard och Per investerar vanligtvis i spannet 1-5 MSEK och Spacett vill förvärva bolag med ett marknadsvärde om 100-500 MSEK. Gerhard och Per är Spacetts största investerare och incitamenten är tydliga för dem att prioritera Spacett.”

Sedan första september godkänner Spotlight förvärvsbolag. Spacett blir första Spac att noteras på marknadsplatsen.

Målbolag & villkor

Tanken är att förvärva ett bolag i prisklassen 100-500 Mkr. Spacett kommer söka brett men målbolaget ska vara ett lönsamt tillväxtbolag och gynnas av digitaliseringstrenden. Ett möjligt målbolag skulle kunna vara verksamt inom exempelvis gaming, e-handel eller mjukvara.

Cirka 25 Mkr öronmärkta för förvärv kommer vara låsta på ett bankkonto tills det att ett lämpligt bolag hittats. Skillnaden mellan köpeskilling och emitterat kapital på 27 Mkr kan komma att finansieras exempelvis med lån eller betalning i aktier till säljaren. Ambitionen är att säljaren ska vilja vara med på den fortsatta resan som noterat bolag.

Som aktieägare får man möjlighet att rösta för eller emot förvärvet på en bolagsstämma. Det ger alltså investerarna möjlighet att få tillbaka en del av investerat belopp om man inte skulle gilla det föreslagna förvärvet. Någon möjlighet att rösta nej finns i praktiken dock egentligen inte eftersom endast 80% av investeringen då återfås. Ett förvärv måste göras inom 36 mån annars betalas kapitalet tillbaka till investerarna och Spacen avvecklas.

Spacetts ägare Andel* Kommentar
Per Nilsson 22,1% Sponsor & ledamot
Gerhard Dal 22,1% Sponsor
Luca Di Stefano 4,5% Sponsor & ledamot
Joel Westerström 1,6% Sponsor & ledamot
Peter Sigfrid 1,6% Sponsor & ordförande
Marcus Bonsib 1,4% Sponsor & VD
Nya aktieägare 46,9%
*Vid fulltecknat erbjudande

Personer & incitament

Initiativtagare och huvudägare i bolaget är Per Nilsson och Gerhard Dal. De kommer äga 22% vardera efter noteringen. Nilsson och Dal är kända som finansiärer av småbolag och är frekventa namn i IPO-sammanhang.

I styrelsen sitter Per Nilsson, Peter Sigfrid (ordförande), Joel Westerström och Luca Di Stefano. Peter Sigfrid har bland annat arbetat med investeringar på Industrivärden i 15 år. Westerström är partner på Partner Fondkommission, tidigare har han också bland annat varit analytiker på Redeye. Di Stefano har småbolagserfarenhet genom styrelseuppdrag i bland annat noterade Mandel Design, Tellusgruppen och Zoomability.

VD Marcus Bonsib har bakgrund från bland annat Spiltan, Pepins och Stockholm Corporate Finance. Det blir hans jobb att sålla bland investeringsidéerna och hitta ett bra bolag till ett bra pris. Efter att ett förvärv har gjorts är tanken att målbolagets ledning, med eventuella kompletteringar, ska fortsätta driva det då noterade bolaget.

De sex personerna involverade i Spacett, kallade sponsorer, kommer äga 53% efter noteringen. Vi reagerar dock på att lock-up-avtalet inte gäller 100% av aktierna utan 90% i 36 mån eller tills det att ett förvärv har godkänt på bolagsstämman.

Börsvärdet blir 32 Mkr och 27 Mkr tas in. Mellanskillnaden på 5 Mkr är det man som investerare betalar för sponsorernas förmåga att göra bra affärer samt det arbete som lagts ned på uppstart och kapitalanskaffning med mera. Inga sponsor- eller investeraroptioner finns. Denna ”avgift” på 5 Mkr motsvarar 16% av börsvärdet vilket ändå framstår som rimligt. Sponsorerna är också med i nyemissionen och satsar 12 Mkr till samma villkor som övriga investerare.

Som investerare i Spacett är man med och betalar bolagets rörelsekapital. Det gör man inte i APAC och TBD30 men i ACQ Bure och Creaspac vars ”nordiska modell” liknar Spacetts mest. Spacetts rörelsekostnader är dock låga. Ingen i styrelsen får arvode och VD:n har en månadslön på 28 000 kr/mån och CFO:n får 800 kr/h. Sponsorerna har också satsat 0,5 Mkr i aktiekapital i bolaget.

Ska man teckna?

Hittills har de svenska Spac-bolagens aktier varit som att se målarfärg torka. Finska Virala Acquisition Company var dock snabba med att förvärva inomhusklimatbolaget Purmo Group och aktien stängde som högst på 14,50 (teckningskurs 10 EUR). Aktien har därefter sjunkit tillbaka något och står nu i 12,40.

Track reckord, nätverk och varumärke är centralt. Här ligger förstås Spacett i lä mot de övriga svenska Spacarna men de konkurrerar inte heller om samma bolag. Personerna i Spacett framstår som finansiellt duktiga men kanske saknas bevisad förmåga att göra bra förvärv. För Afv berättar Spacett att planer på ett Spactvå, Spactre o.s.v. finns efter att Spacett lyckats.

I samtal med Spacett får Afv också intrycket av att ett förvärv kanske inte behöver ligga så långt som 3 år bort i tiden. Tack vare ett större utbud av småbolag och mindre konkurrens är Spacetts förhoppning att ett förvärv inte ska vara alltför avlägset. Att serieförvärvare som till exempel Storskogen lyckas göra mindre förvärv på löpande band talar också för det. Att VD Marcus Bonsib bara får lön i 24 mån är en annan signal.

Om Spacett blir bra på sikt har vi ingen uppfattning om men på kort sikt lär man inte heller förlora några stora pengar. Vi ställer oss neutrala till aktien.

Den Spac-intresserade läser med fördel också våra analyser länkade i tabellen nedan samt följande krönika.

SPAC Substansvärde Beskrivning målbolag Tid kvar att göra förvärv Afv:s analys
ACQ Bure 3,4 mrd kr Högkvalitativt bolag som verkar på marknader med stor potential eller på en nischmarknad där bolaget har en ledande position 28 mån Teckna
Creaspac 2,4 mrd kr Bolag med verksamhet som är förutsägbar vad gäller kunders beteende, branschens struktur och teknikutveckling 31 mån Teckna
APAC 1,0 mrd kr Bolag med ESG-profil inom digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion eller grön teknik 18 mån (kan förlängas till 30 mån genom bolagsstämma) Neutral
TBD30 0,8 mrd kr Bolag inom affärstjänster 25 mån Neutral
Spacett 27 mkr Bolag som gynnas av digitaliseringstrenden 36 mån Neutral
Källa: Affärsvärldens sammanställning

 

Här hittar du alla analyser