Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 49%
Börsvärde efter notering 138 Mkr
Teckningskurs 11 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-06-10
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 17 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.7 Mkr (13.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Hagberg & Aneborn FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag TH1NG
VD Klas Westholm
Styrelseordförande Paul Rundkvist
Omsättning 34 Mkr
Antal anställda 40
Börsvärde efter notering 138 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.92 miljoner aktier (39.2%)
Antal aktier efter notering 12.55 miljoner
Hemsida www.th1ng.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Box Play 27.8 Mkr 20.2%
Klas Westholm via Westholm Invest 22.2 Mkr 16.1%
David Tombs via Miradot 11.5 Mkr 8.3%
Kim Liljegren privat och via KL Ventures 10.8 Mkr 7.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Robert Eklann 2 Mkr 5.7%
Mark Hausschild 2 Mkr 5.7%
Silva Gomes 2 Mkr 5.7%
Fastighet Västerbro 2 Mkr 5.7%
Klas Westholm via bolag 1 Mkr 2.9%
Med flera
Totalt åtagande: 17 Mkr 48.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.