IPO-guiden hissar fyra flaggor inför TH1NGs notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat TH1NG inför noteringen på First North och hittat fyra flaggor.
IPO

Den 16 juni noteras IoT-bolaget TH1NG på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor, en för hög emissionskostnad, en för tveksamma incitament, en för bristfällig information och en för storaffär inför IPO.

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. TH1NG betalar cirka 5 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 13,6% av erbjudandet.

Den andra flaggan, för tveksamma incitament, hissas då bolaget parallellt med aktuell IPO riktar en emission om 50 000 units till bolagets finansiella rådgivare G&W.

”Istället för kontant arvode erbjuds kvittning mot aktier, vilket visar att rådgivaren tar en risk och att bolaget får större likviditet kvar”, kommenterar TH1NGs VD Klas Westholm.

När det kommer till den tredje flaggan, för bristfällig information, framgår det inte i prospektet vilka som står bakom 7 av 17 miljoner kronor i teckningsåtagandena i IPO:n. Det anges inte heller vilka det är som omfattas av lock-up avtalen och det framgår inte om någon person i styrelse och ledning har konkurser i bagaget. Någon information om antalet anställda ser vi inte heller. Att den finansiella informationen i prospektet utgörs endast av en proformaresultaträkning är också bristfälligt.

TH1NG
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 138 Mkr
Sista teckningsdag 2021-06-10

”Lock-upen är mycket stark, 77% av samtliga aktier. Samtliga i ledningen och styrelsen äger aktier och ingår i lock-up inklusive AB BoxPlay som är största ägare. Ingen i styrelsen har varit inblandad i konkurs de senaste åren. 1 av 8 i ledningen har varit inblandad i konkurs de senaste åren. TH1NG har idag 40st anställda. TH1NG publicerade en pressrelease 1 juni med aktuella siffror för perioden januari-april 2021. Bolaget växer snabbt och mer än dubblerar omsättningen jämfört med samma period 2020”, kommenterar Klas Westholm.

Vad gäller den fjärde och sista flaggan, för storaffär inför IPO, har TH1NG har gjort flera förvärv under det senaste året. IPO-guiden bedömer att förvärven varit stora.

”Senaste 12 månaderna har inget förvärv genomförts som bidragit till att öka kundintäkter i någon större omfattning”, kommenterar Klas Westholm.

Dessutom noteras, under rubriken framtida kapitalbehov, att det inte ges någon information i prospektet om det långsiktiga finansieringsbehovet.

”Bolaget har en mycket stark tillväxt och under 2022 räknar bolaget med att vända till positivt kassaflöde”, kommenterar Klas Westholm.

IPO-guiden tycker att detta kunde ha framgått av prospektet, men landar i att inte hissa någon flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL TH1NGS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 10 juni och teckningskursen är 11 kronor (1 TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Sleep Cycle Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-06-07 2021-06-08 Läs här
Ngenic Inväntar notering First North 2021-05-21 2021-06-08 Läs här
SaveLend Group Inväntar notering First North 2021-05-28 2021-06-09 Läs här
Sozap Inväntar notering First North 2021-05.31 2021-06-09 Läs här
Odinwell Inväntar notering Spotlight 2021-06-03 2021-06-09 Läs här
Maven Wireless Inväntar notering First North 2021-05-26 2021-06-10 Läs här
Elicera Therapeutics Teckningstid pågår First North 2021-06-08 2021-06-11
Aventura Inväntar notering First North 2021-05-31 2021-06-14 Läs här
MoveByBike Inväntar notering Spotlight 2021-06-04 2021-06-14 Läs här
Th1ng Teckningstid pågår First North 2021-06-10 2021-06-16
Codemill Teckningstid pågår First North 2021-06-15 2021-06-18
Xpecunia Teckningstid pågår NGM SME 2021-06-09 2021-06-21
Lucky Games Teckningstid pågår First North 2021-06-09 2021-06-23
Biosergen Inväntar notering First North 2021-06-04 2021-06-24
Intellego Technologies Teckningstid pågår First North 2021-06-11 2021-06-24
USWE Sports Teckningstid pågår First North 2021-06-14 2021-06-24
Emplicure Teckningstid pågår First North 2021-06-17 2021-06-24
Eevia Health Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-16 2021-06-29