Om erbjudandet

Erbjudande 16050 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 13%
Börsvärde efter notering 160510 Mkr
Teckningskurs 321.02 SEK (288.92 - 353.12)
Sista teckningsdag 2019-06-27
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 2140 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0 Mkr (0% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P Morgan
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Traton
VD Andreas Renschler
Styrelseordförande Hans Dieter Pötsch
Omsättning 281292 Mkr
Antal anställda 80940
Börsvärde efter notering 160510 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 500 miljoner
Hemsida traton.com/en.html
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Volkswagen 144459 Mkr 90%
AMF Pension 2140.1 Mkr 1.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Volkswagen 16051 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AMF Pension 2140 Mkr 13.3%
Totalt åtagande: 2140 Mkr 13.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.