Om erbjudandet

Erbjudande 20000 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 157253 Mkr
Teckningskurs 53 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-27
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 14100 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 310 Mkr (1.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Goldman Sachs, SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare BNP Paribas, HSBC, J.P Morgan, Morgan Stanley, Nordea, Carnegie, Swedbank, Avanza Bank, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Volvo Car Group
VD Håkan Samuelsson
Styrelseordförande Li Shufu
Omsättning 287280 Mkr
Antal anställda 40000
Börsvärde efter notering 157253 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.78 miljoner aktier (0.1%)
Antal aktier efter notering 2967.05 miljoner
Hemsida group.volvocars.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Geely Holding 132500 Mkr 84.3%
AMF 4106.2 Mkr 2.6%
Folksam 1871.4 Mkr 1.2%
Swedbank Robur Fonder 1138.8 Mkr 0.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AMF 1500 Mkr 7.5%
Swedbank Robur Fonder 1300 Mkr 6.5%
If Skadeförsäkring 1000 Mkr 5%
Nordea Fonder 1000 Mkr 5%
Skandia Fonder 1000 Mkr 5%
Med flera
Totalt åtagande: 14100 Mkr 70.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.