Om erbjudandet

Erbjudande 45 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 131 Mkr
Teckningskurs 5.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-04
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 27 Mkr
Garantiåtagande 5 Mkr
Emissionskostnad 2.7 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zaplox
VD Magnus Friberg
Styrelseordförande Åke Sund
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 131 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 23.84 miljoner
Hemsida www.zaplox.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
LMK 40.5 Mkr 30.9%
Mankel Beteiligungen 35.3 Mkr 26.9%
Industrifonden 10.6 Mkr 8.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 12.7 Mkr 28.1%
Swedish Growth Fund 4.5 Mkr 10%
LMK 2.3 Mkr 5.1%
Industrifonden 0.6 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 27.1 Mkr 60.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 3.6 Mkr 8%
Industrifonden 1.4 Mkr 3.1%
Totalt åtagande: 5 Mkr 11.1%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.