Krönika: En folksport med hög skaderisk

Totalt 176 nya börsbolag. Så många noteringar har sköljt över svenska investerare sedan januari 2017 till idag. Börsplus IPO-guide har granskat dem alla. Utfallet för senaste årets noteringar är att flertalet gått back medan en tiondel närapå tredubblats i värde.

Att teckna aktier i börsnoteringar är något av en folksport bland svenska sparare. Baserat på uppgifter från de svenska nätmäklarna bedömer Börsplus att över 100 000 svenskar tecknat sig i en börsnotering (”IPO” från engelskans Initial Public Offering) på senare år. Uppenbarligen är vi många som lockas av att försöka hitta nästa vinnaraktie direkt från start.

Men hur har det gått för oss?

Sådär. När Börsplus summerar alla 60 aktier som börsnoterades under 2018 så är snittavkastningen hittills −4 procent. Då har vi mätt 12 månader från notering eller den kortare perioden fram till maj om bolaget noterades sommaren/hösten 2018.

Spridningen är dock stor. En tiondel av noteringarna har mer än dubblats. Dessa har i snitt gått +195 procent. Alltså nästan tre gånger pengarna! Av tabellen nedan framgår dock att det är idel mikro- eller småbolag.

Sex noteringar 2018 dubblades

Börsnotering Kursutveckling Rådgivare Börslista
Smoltek 240% Partner FK Spotlight
Metacon 235% Eminova FK NGM
Stenocare 205% Sedermera FK Spotlight
I-Tech 193% Erik Penser Bank First North
Ziccum 174% Aqurat Spotlight
Midsummer 123% G&W FK First North
Källa: Börsplus IPO-guide per 1/5 2019

Bland de elva noteringar som vi klassar som miljardbolag är det bara fyra (NCAB, Green Landscaping, Better Collective och Cibus Nordic) som ligger på plus och då med ganska beskedliga 21–54 procent. Resten är på minus. De tre sämsta (Bygghemma, Projektengagemang och Raketech) är i snitt −42 procent vilket visar att det är hög risk i alla IPO:er, oavsett storlek.

Börsnoteringar är alltså en folksport förenad med hög skaderisk. Kunskap är bästa skyddsutrustningen men enskilda investerare tvingas ofta välja mellan att lusläsa svårtolkade hundrasidiga prospekt eller nöja sig med säljiga broschyrer.

För ett drygt år sedan lanserade Börsplus därför IPO-guiden, en unik tjänst som granskar alla noteringar. Som ett komplement till Börsplus regelrätta aktieanalyser så granskar IPO-guiden alla noteringar med fokus på att samla all viktig grundfakta samt upptäcka alla ”flaggor” av typen varningssignaler eller viktiga frågetecken.

IPO-guiden ska vara en självklar hållplats för alla investerare som överväger att teckna aktier i en börsnotering. Ett uttalat syfte för IPO-guiden är också att driva på bolag, rådgivare, handelsplatser, investerare och andra marknadsaktörer mot högre kvalitet.

Spotlight Stock Market är därför sponsor av IPO-guiden och Börsplus sätter stort värde på den goda relationen. Men vi är stenhårda med att inte låta det påverka slutsatserna om de drygt 170 aktier som handlas på marknadsplatsen.

Är det trovärdigt? Vi tycker det. När Börsplus analyserar bolag noterade på Spotlight är det rätt sällsynt att det slutar med ett råd att köpa aktien. Långt mer vanligt är att vi är avvaktande eller negativa.

När det gäller IPO-guidens granskning av noteringar så vilar trovärdigheten i att metodiken ska vara transparent och öppen. Att bolagen bedöms efter samma grunder ska vara tydligt för alla som undersöker saken. Därför är vi alltid väldigt tacksamma för alla frågor, synpunkter och invändningar som engagerade börsbolag och rådgivare kommer med.

Transparens är dock inte samma sak som komplett objektiva kriterier.

Börsplus är en analystjänst och bra analys som riktar sig mot investerare förutsätter subjektiva bedömningar om saker som inte alltid kan kvantifieras eller entydigt definieras.

Börsplus IPO-guide är inte utformad för att tillmötesgå juristers önskan om detaljrika och exakta definitioner. Ett legalistiskt synsätt tenderar nämligen att stå i konflikt med investerares behov av beslutsunderlag med fokus på sunt förnuft istället för formalia. Den som inte är övertygad kan ju fundera på om detaljregler av typen GDPR, Basel 3, Sarbanes-Oxley, PRIIP eller MiFiD 2 gör världen bättre eller bara mer komplex.

För oss på Börsplus är det tydligt att tjocka luntor med hyperdetaljerade regler inte är bästa sättet att skapa en sund kapitalmarknad för investeringar i småbolag.

Vinnare på mixen formalistiska regler plus tunn extern bevakning är ”skräpbolag” och rådgivare med fokus på kryphål. Förlorare är de seriösa aktörerna och så klart alla investerare. Det är för att ändra på detta som Börsplus IPO-guide finns.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.