Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sjunkande småhuspriser

2019-04-24 18:00

Småhuspriserna i Sverige sjönk under årets första kvartal. Men inte överallt.

Mellan första kvartalet 2019 och fjärde kvartalet 2018 redovisas sjunkande priser i 13 av landets 21 län, enligt Statistiska centralbyrån. I sex län redovisas stigande priser. Den största prisnedgången på länsnivå står Västerbottens och Norrbottens län för, med en nedgång på 5 procent. Den största uppgången noteras i Dalarnas län, där priserna steg med 3 procent. För storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg varierade prisförändringarna från minus 1 till plus 2 procent.

Sett till årsbasis, det vill säga första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period i fjol, steg priserna i tolv län – och sjönk i åtta län. Den största prisuppgången redovisas i Blekinge, Kronobergs och Värmlands län, med en uppgång på 5 procent. Mest sjönk priserna i Västerbottens och Västernorrlands län, där de gick ned med 5 procent. I Stor-Göteborg och StorMalmö steg priserna med 2 respektive 1 procent, medan de sjönk med 3 procent i Stor-Stockholm.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom