Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Aktie som smakar fågel

2019-10-16 18:00

Kycklingkoncernen Scandi Standard går från klarhet till klarhet. Efter en rekyl är det läge att stiga på igen.

KÖP Senaste köprådet på kycklingbolaget Scandi Standard i nummer 6/2019 blev en lyckad historia. När riktkursen på 74 kronor nåddes i samband med halvårsrapporten i slutet av augusti säkrades en 24-procentig vinst på knappt sju månader, inräknat vårens utdelning om 2 kronor per aktie. Därefter har aktien backat med nära 10 procent utan någon direkt förklaring.

Scandi Standards verksamhet ligger helt rätt i tiden. Såväl hälso- som miljöfaktorer talar för kyckling som ett bättre alternativ i köttdisken. Lägg därtill att nordbor är dåliga på att äta kyckling, relativt såväl övriga EU som de verkliga storkonsumenterna i USA och Storbritannien.

Men trenden är tydlig: kycklingkonsumtionen ökar i Norden, och som marknadsledare är Scandi Standard en viktig del i det. Bolaget jobbar hårt för att förändra produktmixen bort från det mest ”råvarumässiga” och prispressade – fryst kyckling – till mer förädlade produkter i kyldisken, det bolaget kallar Ready-to-eat-segmentet. Tänk färdig kyckling till caesarsalladen. Över tid bör det innebära att bolaget både blir större och mer lönsamt.

Vd Leif Bergvall Hansen, som för övrigt sitter på aktier i firman värda nära 45 miljoner kronor, lät också fortsatt optimistisk om den framtida utvecklingen i halvårsrapporten:

”Baserat på de rådande marknadsutsikterna ser jag utmärkta möjligheter till gradvis ökad avkastning till våra aktieägare i de kommande perioderna”, hette det i rapportens vd-ord.

Under andra kvartalet växte Scandi Standard med 10 procent samtidigt som rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med hela 24 procent. Den justerade rörelsemarginalen landade dock bara på 4,6 procent. Det kan ställas mot tidigare nivåer kring 5,5–6,0 procent under 2013–2015 samt bolagets finansiella mål om minst 10 procent ebitda-marginal, som implicit innebär en ebit-marginal kring 7 procent.

Utöver marginalstöd från ökade volymer och bättre försäljningsmix finns det klar förbättringspotential på enskilda marknader. Exempelvis har Finland, dit Scandi Standard expanderade 2015 via ett mindre inkråmsförvärv, precis vänt till svarta siffror och har rimligen goda förutsättningar att stärka lönsamheten. Innevarande år hamnar de största investeringarna på Irland, där bolaget 2017 förvärvade marknadsledaren Manor Farms. Redan i halvårsrapporten syntes tydliga förbättringar, där rörelsemarginalen under andra kvartalet stärktes med nära en procentenhet till 6,3 procent.

Till den interna förbättringspotentialen bör även adderas högst sannolika nya förvärv. Precis före årsskiftet 2018/2019 förlängde Scandi Standard sina kreditfaciliteter till 2023. Dessutom har bolaget nu möjlighet att utöka faciliteten med upp till 2 miljarder kronor, mot tidigare 1,25 miljarder, samtidigt som flexibiliteten i bolagets lånevillkor (kovenanter) ökats. Allt detta osar tydligt att ledningen redan nu ser sig om efter nästa förvärv.

Affärsvärldens uppdaterade prognoser kalkylerar med fortsatt tvåsiffrig vinsttillväxt och då faller multiplarna snabbt till attraktiva nivåer. I ett läge där börsinvesterare ser ut att vilja undvika konjunkturrisk borde Scandi Standards risker kring exempelvis fågelinfluensa framstå som mer attraktiva. Bolagets pågående förvärvsresa skapar dessutom en mer diversifierad spelare som står mindre beroende av enskilda marknader.

Affärsvärlden upprepar köprekommendationen. Riktkurs på ett år sikt sätts till 82 kronor, motsvarande omkring ev/ebit 12 respektive p/e på knappt 14 på prognosen för 2021.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom