Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Alltför hög risk för utförsåkning

2018-10-17 18:00
Skistars vd Mats Årjes är också ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté

Skistars ledning gör det mesta rätt och har haft vinden i ryggen. Rekommendationen blir ändå sälj.

Den som köpte aktier i Skistar för 15 år sedan har kunnat glädja sig åt en totalavkastning på över 800 procent. Har man dessutom ägnat en vintervecka åt skidåkning med familjen på någon av bolagets anläggningar och ägt minst 200 aktier (kostar i dag cirka 47 000 kronor) har man dessutom kunnat spara ett antal tusenlappar per år i rabatt på liftkort och skidhyra. Väl investerade pengar alltså, men hur ser det ut för de vintrar som kommer?

Vill man använda skidterminologi kan man säga att Skistar har haft nypistad manchester en solig och vindstilla morgon i början av april. Förutsättningen för att äga och driva skidanläggningar i Sverige och Norge (Skistar har sedan i fjol också en anläggning i St Johann i Österrike) har nog aldrig varit bättre än det senaste året. En stark konjunktur, ökad köpkraft hos hushållen, svag krona, stigande intresset för skidåkning och dessutom en vinter som var en av de längre och snörikare i fjällen, både på svenska och norska sidan.

Ett sifferbevis på de goda yttre förutsättningarna är att antalet skiddagar på de alpina anläggningarna i Sverige totalt sett ökade med 8 procent förra vintern och försäljningen av liftkort med det dubbla, 16 procent. Samtliga större aktörer på den svenska marknaden ökade omsättningen. Skistar är med en marknadsandel på cirka 50 procent överlägset störst och man driver de tre enskilt största områdena, i storleksordning Sälen, Åre och Vemdalen. Utvecklingen var närmast identisk i Norge med en total omsättningsökning på 16 procent, och även här har Skistar de klart två största anläggningarna, Trysil och Hemsedal.

Även för Skistars sidoverksamhet, exploatering av mark och fastigheter på de orter där man har skidanläggningar, har det varit välpreparerat de senaste åren. Verksamheten drivs delvis av samma faktorer som skidanläggningarna; starka hushållsbudgetar och ett ökat intresse för skidåkning i fjällvärlden höjer även intresset för boende där. Dessutom har räntenedgången och bostadshaussen drivit upp priserna på fastigheter i fjällen – i såväl Åre som Sälen har fritidshuspriserna stigit med cirka 75 procent på tio år. Inte heller något av den avkylning som det senaste året drabbat framför allt storstädernas bostadsmarknad har kunnat skönjas. Förut har mönstret annars varit att fritidsboenden på attraktiva orter som Åre tidigt drabbas av prisfall.

Skistar har i den här miljön gått från en nettoomsättning på 1 750 miljoner kronor 2013/2014 till 2 530 miljoner kronor 2017/2017, med en relativt stabil intäktsfördelning. Liftkort dominerar oförändrat under perioden med drygt hälften av intäkterna. Vinsten före skatt har samtidigt gått från 179 till 587 miljonor kronor, där merparten av resultatförbättringen kommer från kärnverksamheten i driften av skidanläggningarna. Den positiva utvecklingen är förstås inte bara en effekt av stark konjunktur och god snötillgång, vintrarna har knappast trendmässigt blivit snöigare. Med vd Mats Årjes i spetsen har bolaget på olika sätt lyckats utveckla verksamheten – det gäller allt från utbyggd liftkapacitet och ökad snötillverkning till utveckling av boende och konceptualisering i form av till exempel Valles vinterveckor, konferensverksamheten Skistar Business och kundklubben My Skistar.

Aktien har följt med på Skistars vinstresa uppåt: sedan slutet av 2013 har kursen stigit med cirka 175 procent till dagens 230 kronor. Räknat på prognoserna för 2018/2019 ger det ett pe-tal på 18–19. Det låter inte direkt avskräckande för ett företag som flera år i rad presterat en vinsttillväxt på runt 25 procent och som dessutom har en helt dominerande och ohotad marknadsposition. Men, för att komma tillbaka till skidterminologin, manchesteråkning på morgonen varar inte för evigt. Förr eller senare blir det uppåkt, snövallar och betydligt jobbigare att ta sig ned för backen.

Det är svårt att tro på annat än försämrade omvärldsfaktorer för Ski­star. Konjunkturen lär vika och med den hushållens köpkraft, kronkursen på sikt stiga och alla vintrar framöver kommer knappast vara lika snörika som 2017/2018. Milda vintrar påverkar inte bara direkt genom färre antal dagar med åkbar snö i fjällen – intresset för skidåkning går generellt ned när södra Sverige har gröna gräsmattor.

Mot det kan ställas att Skistar är ett företag som ständigt förbättrar sitt erbjudande. De ökade vinsterna har möjliggjort större investeringar i verksamheten trots att utdelningen successivt har höjts. Föreslaget för 2017/1018 är 274 miljoner kronor, motsvarande en direktavkastning på nästan 3 procent. Med bättre liftsystem, i vinter öppnar till exempel en ny expresslift i Hundfjället i Sälen, och mer attraktiva boendeformer kan Skistar öka intäkterna per skiddag och kund framöver. Till det bidrar den nya flygplatsen mellan Sälen och Trysil, som inte bara kan ge en volymökning, utan även mer köpstarka kundgrupper på kontinenten och Storbritannien.

Det finns också ett antal jokrar i leken. En sådan är stora evenemang, VM i Åre 2019 och, potentiellt, ett OS i Sverige 2026, med de alpina grenarna i Åre, vilket kan öka efterfrågan på Skistars tjänster. Vd Mats Årjes är för övrigt ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté. En annan är Skistars marktillgångar och exploateringsprojekt där man säljer tomter för fritidshus och bygger, främst lägenheter, i egen regi eller tillsammans med partner. Här finns uppenbarligen dolda värden i marktillgångar, som skulle kunna bli mer synliga genom till exempel en särnotering. Skistar har 5,5 miljoner kvadratmeter exploateringsmark, varav cirka hälften kan bebyggas. En indikation på vilka värden det handlar om är att Skistar över tid bedömer resultatet per tomt till 1,1 miljon kronor och att det finns cirka 2 700 tomter – om all mark såldes som tomter. Nuvärde av detta är dock svårbedömt, bland annat för att det är mycket osäkert hur snabbt marken kan exploateras. Vd Mats Årjes tror att reavinsterna för exploateringsprojekt stiger under 2018/2019, men skulle bostadsfrossan sprida sig till fjällvärlden kan det raskt gå åt andra hållet.

Skistar har haft vinden i ryggen och en ledning som hittills gjort det mesta rätt. Sammantaget känns dock nuvarande värdering väl hög med de uppenbara risker som finns. Med vikande konjunktur och ett antal snöfattiga vintrar kan den snabba vinsttillväxten lätt förvandlas till ett fallande resultat. Affärsvärldens rekommendation blir därför sälj.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom