Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fem affärer i portföljen

2018-05-16 18:00

Avkastningsportföljen har stuvat om rejält i portföljen den senaste veckan. Två aktier har sålts och tre nya har köpts.

I förra veckan passade Avkastningsportföljen på att säkra vinsterna i vindkraftsprojektören Eolus Vind (+53 procent) och medicinteknikföretaget Arjo (+35 procent).

Efter den senaste tidens uppgång handlas Eolus Vind till 1,3 gånger eget kapital. Historiskt har bolaget nästan alltid handlats med en rabatt mot eget kapital. Det speglar dels att bolagets avkastning på eget kapital sedan börsnoteringen inte varit högre än cirka 11 procent i genomsnitt, dels att marknaden har svårt för Eolus ryckiga och svåranalyserade verksamhet som dessutom är väldigt beroende av flera omvärldsfaktorer (elpriser, politiska beslut, teknisk utveckling).

Arjos första kvartal bjöd på drygt 2 procents organisk tillväxt och god orderingång. Lönsamheten fortsätter dock att vara svag och bolaget har en hel del kvar att göra för att lyfta marginalen. Det relativt hårt skuldsatta bolaget värderas efter kursuppgången till ev/sales 1,7 på rullande tolv månader. I våra ögon innebär det att marknaden har tagit ut väl stora lönsamhetsförbättringar på kort tid. Kortsiktigt kan aktien dessutom ha gynnats av att Arjo nyligen tog plats i Stockholmsbörsens Benchmarkindex.

Nya aktier i portföljen blev läkemedelsföretaget Moberg Pharma, logistikföretaget Elanders och teknikföretaget Allgon.

Under första kvartalet ökade Moberg Pharmas egna försäljning med 16 procent organiskt, exklusive valutaeffekter och avyttrade verksamheter. Försäljningen via distributörer ökade med 7 procent. Lönsamheten stärktes och kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt. Men som väntat rinner det ut en hel del kapital för finansiering av fas 3-studier. Även om kursen kommit upp något är vår bedömning att det implicita värdet på Moberg Pharmas två fas 3-projekt alltjämt är mycket lågt.

Elanders tyngs av fortsatta problem i ett par projekt inom supply chain-verksamheten, men utvecklas i övrigt åt rätt håll.

En intressant affär är den amerikanska prenumerationsboxaffären som i år väntas fördubbla omsättningen, om än från låga nivåer. Den höga skuldsättningen är en risk, men på en normaliserad lönsamhet är ev/ebita inte högre än 7–8. Det är för lågt på ett bolag som växer tvåsiffrigt organiskt.

I First North-noterade Allgon lockar det aviserade förvärvet av kvalitetsbolaget Tele Radio, som utvecklar och tillverkar radiostyrningsprodukter för industrin. Affären gör Allgon till en betydligt bättre koncern och aktien går i ett slag från ointressant till högintressant.

Tele Radio förvärvas till ev/ebit kring 7–8, en multipel som borde vara betydligt högre på börsen. Frågetecken finns främst kring finansieringen, som ännu inte är löst men som rimligen borde falla på plats.

Allgons första kvartal som redovisades i slutet av förra veckan var ljummet, med svag omsättningsutveckling men desto bättre kostnadskontroll. Caset i Allgon handlar dock om Tele Radio-förvärvet.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom