Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpvärd eftersläntrare

2019-05-08 18:00
Hexpols vd Mikael Fryklund.

Välskötta gummiblandaren Hexpol har förlorat sin premievärdering. Exponeringen mot fordonsindustrin är en viktig förklaring. Affärsvärlden utnyttjar osäkerheten och köper.

KÖP Den konjunkturoro som präglade slutet av fjolåret är som bortblåst. Det avspeglas inte minst i den starka utvecklingen för cykliska aktier de senaste månaderna. Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsens industriindex stigit med nära 27 procent.

En aktie som inte hängt med i kursrusningen är polymerkoncernen Hexpol, vars aktie bara stigit med knappt 2 procent i år. En viktig förklaring är att investerarna är oroliga över bolagets exponering mot den tröga fordonsindustrin, en bransch där Hexpol hämtar omkring 36 procent av omsättningen. I rapporten för det första kvartalet talade vd Mikael Fryklund om negativ organisk tillväxt under kvartalet och om en viss avmattning i efterfrågan, främst från just fordonsindustrin.

Den oron, i kombination med ett par mellanår 2017–2018 där Hexpols tvåsiffriga omsättningstillväxt inte givit utväxling på rörelsevinsten som bara ökat med ensiffriga procenttal, har fått aktien att värderas ned från ev/ebit 16 respektive p/e 22 som högst till ev/ebit 11 respektive p/e 14 på kommande tolv månaders förväntade resultat, enligt konsensusprognoserna. Vidare har analytikerna även skruvat ned vinstprognoserna, vilka enligt Factset nu bara innebär cirka 4 procents årlig förväntad vinsttillväxt under 2019–2021.

Givet risken för en lågkonjunktur är det inte orimligt med dämpade förväntningar i det korta perspektivet. Men samtidigt – är det inte en underskattning av Hexpols långsiktiga tillväxtpotential? Vi tror det.

Sedan Hexpol knoppades av från Hexagon 2008 har Hexpol genomfört en lång rad förvärv som varit drivkraften i bolagets fina utveckling. I fjol gjordes två förvärv, amerikanska Kirkhill Rubber respektive 80 procent i italienska Mesgo. Totalt tillför förvärven en årlig omsättning på omkring 1,3 miljarder, motsvarande omkring 10 procents tillväxt för Hexpol. Då förvärven konsoliderades först under hösten i fjol kommer effekterna till stor del synas först i år.

Även med dessa förvärv i närminnet har Hexpol gott om krut för nya affärer. Nettoskuld/ebitda ligger bara kring 0,8 och då är nettoskuldsiffran inklusive finansiella leasingskulder på knappt 400 miljoner, enligt IFRS 16, samt justerad för vårens utdelning. Lägg därtill att ett av Hexpols adelsmärken är starka kassaflöden och låga investeringsbehov, vilket gör att nettoskulden snabbt kan amorteras ned. De fria kassaflödena i fjol motsvarar omkring 6,5 procent av nuvarande börsvärde. Att bara knappt hälften av det delades ut till aktieägarna i våras (2,25 kronor per aktie), trots en låg skuldsättning, är en tydlig signal om att ledningen räknar med en fortsatt tillväxtresa driven av förvärv.

Till Hexpols favör talar också att ledningens intressen är linjerade med aktieägarnas. Tidigare vd:n Georg Brunstam, i dag styrelseordförande, sitter på 1 miljon aktier värda omkring 70 miljoner kronor. Ledningsgruppen om totalt sju personer sitter samtidigt på nära 1,9 miljoner aktier värda drygt 130 miljoner.

Kortsiktig osäkerhet kring konjunkturen har gjort att såväl analytikerna, via låg prognostiserad vinsttillväxt, som investerarna, via betydande multipelkontraktion, dragit ner förväntningarna på Hexpol rejält. I Affärsvärldens ögon har det skapat ett attraktivt köpläge för långsiktiga investerare som lyfter blicken. Om bolaget lyckas återgå till tvåsiffrig vinsttillväxt, inte minst drivet av sannolika förvärv, måste vinstprognoser revideras upp samtidigt som multipeln lär skruvas upp.

Hexpols konjunkturkänslighet ska heller inte överdrivas. Under finanskrisåret 2009 föll rörelseresultatet exklusive engångsposter med bara 16 procent. Bolagets fina kassaflöden och starka finanser ger också goda förutsättningar att rida ut en eventuell storm. Till ett p/e-tal på knappt 13 respektive ev/ebit kring 10,5 på prognosen för 2020 köper vi gärna aktien.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom