Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Luftreningsbolag som övertygar

2018-05-02 18:00

Nederman är en Latour-kontrollerad verkstadsdoldis som jobbar på bra i skymundan. Rabatten mot sektorn framstår som omotiverad.

Det är sannerligen inga nyheter, men det förtjänar att sägas igen: det är skillnad på ägare och ägare.

Bland Stockholmsbörsens bästa ägare återfinns utan tvekan Gustaf Douglas-kontrollerade och Jan Svensson-ledda Latour. Investmentbolagets stall är fullt av kursraketer, däribland låsbolaget Assa Abloy, teknikkonsulten Sweco, belysningsfirman Fagerhult, stängselfirman Troax och industriella it-bolaget HMS Networks.

Uppenbart är att Latour lyckas väldigt väl med att dels identifiera bolag i branscher med goda tillväxtförutsättningar, dels att hitta rätt styrelse och ledning. Addera sedan en stor grad av frihet för vd.

– Man måste ge bolagsledningen väldigt stor operationell frihet, annars får du en typ av människa som jag inte tror är lämpad som företagsledare. En vd måste få chansen att köra sin affär, som Latours vd Jan Svensson uttryckte det i Dagens Industri i fjol.

Kört sin affär har Latour-kontrollerade verkstadsbolaget Nedermans vd Sven Kristensson verkligen gjort. På det Helsingsborgsbaserade bolaget som levererar system, produkter och service inom industriell luftfiltrering, har han suttit på vd-posten sedan 2001. Han var således med om att ta bolaget till börsen våren 2007, när riskkapitalbolaget EQT gjorde en exit.

Även om den första tiden på börsen blev skakig med finanskrisen har Nederman repat sig väl, och aktiens avkastning, exklusive utdelningar, summerar till drygt 10 procent per år räknat från introduktionskursen på 87 kronor. Stockholmsbörsen i stort har bara mäktat med drygt 3 procent.

Från börsintroduktionsåret 2007 till 2017 ökade omsättningen från 1,0 miljard till 3,1 miljarder, motsvarande nära 12 procents tillväxt per år. En stor del av tillväxten har kommit via förvärv, men Nederman har inte behövt trycka en enda ny aktie under perioden. Ett styrketecken naturligtvis.

Resultatutvecklingen har inte varit lika imponerande med knappt 10 procents årlig tillväxt sedan 2007, vilket innebär att rörelsemarginalen backat något. Det ska dock ses i ljuset av att Nederman förvärvat en del mindre lönsamma verksamheter. Här märks framför allt förvärvet av turnaround-bolaget Dantherm Filtration 2010. Affären, som i ett slag nästan fördubblade Nedermans omsättning, kunde för övrigt genomföras med bankfinansiering efter att Nedermans huvudägare, Latour och Ernströmgruppen, ställt säkerheter till banken ifall en nyemission skulle bli aktuell. Bra ägare, som sagt.

I fjol nådde Nedermans rörelsemarginal exklusive engångsposter 9,1 procent, den högsta nivån sedan rekordet på 11,1 procent 2008. Visst har Nederman haft draghjälp av en bättre global industrikonjunktur, men det är inte tal om klackarna i taket.

Affärsområdet Americas har de senaste två åren tappat 11 procent av omsättningen i spåren av dämpad efterfrågan på större system. Och även om Nedermans verksamhet i Asien- och Stillahavsregionen (APAC) vände till vinst i fjol så är lönsamheten långt ifrån de tvåsiffriga marginalerna i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) och Americas. Kort sagt finns det mer marginalpotential kvar, något också bolagets finansiella mål om en justerad rörelsemarginal på minst 10 procent indikerar.

Bidrar till att lyfta lönsamheten gör även förvärvet av norska NEO Monitors som genomfördes i höstas. Prislappen var relativt hög vid över 400 miljoner kronor för ett bolag som omsatte 132 miljoner i fjol, men ska ses i ljuset av att NEO Monitors har en hög teknikhöjd med ledande produkter inom laserbaserade system för mätning av gas och damm i industrier. Lägg därtill att lönsamheten är högre än Nedermans samt att tillväxten är mycket god.

Innevarande år lyfts Nedermans omsättning också av förvärvet av amerikanska Auburn Filtersense, ett bolag som omsätter drygt 50 miljoner kronor per år, och som konsoliderades i början av april. Slutligen bör också Nedermans nyutvecklade och patentsökta produkter för hantering av oljedimma nämnas. Oljedimma är ett område där First North-noterade konkurrenten Absolent (se aktieråd i nr 5/2018) har en höglönsam nischverksamhet. Om Nederman kan ta andelar på det området borde marginalerna stärkas.

Framöver är det högst sannolikt att Nederman fortsätter på den inslagna vägen, där bolaget inte minst via förvärv håller på att bygga en tydlig marknadsledarposition inom industriell luftfiltrering, en bransch värd omkring 50 miljarder kronor globalt. Det svenska bolagets andel på cirka 6 procent ger goda möjligheter att fortsätta förvärvsresan bland mindre, mer lokala spelare.

Vid sidan av förvärvspotentialen finns ett i grunden ständigt ökat fokus på miljöteknik och hårdare regleringar som ger goda organiska tillväxtförutsättningar i grunden. Potentialen är betydande på tillväxtmarknader i takt med att dessa närmar sig västerländsk standard på miljöområdet, inte minst Kina. I just Kina såg Nederman för övrigt en klart positiv utveckling, såväl i fjol som under första kvartalet i år.

Märkligt nog verkar investerarna inte vilja betala upp för Nederman, trots att bolaget har det mesta som kan önskas i en investering. Starka och duktiga huvudägare, en bra vd (som dessutom äger aktier för 27 miljoner), fin historik, goda tillväxtutsikter, potential att lyfta lönsamheten och kortsiktig medvind. I tabellen här intill, där Nederman jämförs med mellanstora verkstadsbolag på börsen, kommer bolaget ut med en klar rabattvärdering.

På en börs där inte minst hyllade cykliska bolag börjar se dyra ut (se Veckans graf på sidan 40) sticker Nederman ut som ett välskött alternativ med röd prislapp. Den tunna handeln gör aktien till en utmärkt, långsiktig köp-och-behåll-aktie för placerare med flerårig horisont. I vårt ettåriga perspektiv blir riktkursen 310 kronor. Köp.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom