Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rabatt på tillväxtbolaget

2015-05-26 21:00

Bemanningsbolaget SJR har inte hängt med börsen i år. Det ger ett bra tillfälle att åter stiga på.

Talar emot gör att flera mind­re nischspelare lyckas kombinera hög tillväxt med riktigt god lönsamhet. Ett par sådana är vårdbemannaren Dedicare liksom SJR, inriktat på bemanning och rekrytering inom ekonomi, bank och finans.

Sedan 2002 har SJR vuxit med drygt 15 procent per år, varav 20 procent i fjol. Grundaren och vd:n Per Ogunros bedömning är att SJR kan nå en omsättning kring 500 miljoner inom 2–4 år, vilket implicit innebär minst 14 procents tillväxt per år. Lönsamheten är det heller inget fel på, med en genomsnittlig rörelsemarginal på 10 procent de senaste tio åren. Uppenbart är att det går att skapa värden i bemanningsbranschen. I SJR:s fall är en nyckel nischstrategin i kombination med att fokus ligger på konsulter med specialist- och chefskompetens.

Det fina med bemanningsbolag ur ett investeringsperspektiv är att de kan växa snabbt nästan utan några investeringar. Följden blir att i princip hela årsvinsten kan delas ut. I SJR:s fall summerar vinsten per aktie de senaste tio åren till knappt 35 kronor. Av detta har 92 procent delats ut.

Nästa vår borde utdelningen kunna närma sig 7 kronor, motsvarande en direktavkastning på över 7 procent. Och det i ett välskött tillväxtbolag som successivt ökar sin marknadsandel. I fjol ökade SJR:s andel inom ekonomi och finans från 10,1 till 12,4 procent.

Riskerna i SJR ligger främst i konjunkturkänsligheten och att aktien är relativt illikvid och tenderar att underprestera när börsen faller. SJR har dock inte förlorat pengar på rörelsenivå sedan 2003 och tidigare börsfall har bara skapat ännu bättre köplägen.

Sedan vi tryckte på köpknappen första gången, för två år sedan, har SJR-aktien nära fördubblats. Aktien nådde vår senaste riktkurs på 115 kronor i mitten av januari. Därefter har aktien utvecklats sämre än börsen efter en för SJR något svag rapport för det första kvartalet med 9 procents tillväxt och 5 procents vinsttillväxt.

En tillfällig svacka i vår mening, varför vi gärna stiger på aktien igen. Justerat för netto­kassan handlas aktien till ett p/e-tal under 11 på vår prognos för nästa år. Det innebär en rejäl rabatt mot börsen på ett bolag som levererar såväl vinsttillväxt som direktavkastning klart över marknaden. Riktkurs 125 kronor.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom