Lista: Så mycket påverkas börsbolagens marginaler av statsstöden

Den gångna rapportveckan blev en oväntad succé där lönsamheten i flera bolag har stärkts av de statliga subventionerna till följd av coronakrisen. Affärsvärlden har listan över bolagen som påverkas mest av stöden.
Foto: Michael Probst/TT

Tidigare under året har det corona-präglade andra kvartalet utdömts att bli ett ”förlorat kvartal”, men i den pågående rapportperioden har flera av Stockholmsbörsens bolag visat på en oväntad styrka. En bidragande orsak är de statliga stöden som har beviljats bolagen sedan coronakrisen slog igenom med full kraft under våren. På torsdagen skickade både New Wave och Bilia ut varsin omvänd vinstvarning, där bolagen refererade till de statliga bidragen som en bidragande faktor till det förbättrade resultatet.

Alla bolag redovisar inte de erhållna stöden i delårsrapporterna, men nedan har Affärsvärlden sammanställt ett urval av de bolag som har lagt korten på bordet. Kontraktstillverkaren Elos Medtech sticker ut med ett statligt stöd på 38,9 miljoner kronor, att jämföra med den rapporterade vinsten på 7 miljoner kronor. Bolaget skriver i rapporten att de bedömer att stödet är proportionerligt till Covid-19:s inverkan på verksamheten och att de räknar med att stöden ska fortsätta i tredje kvartalet, om än i en mindre skala.

En starkt representerad bransch i tabellen är de personalintensiva konsultbolagen. I veckan utbröt det ett kursrally i sektorn när bland annat Knowit och Prevas rapporterade resultat över förväntan. Konsulterna har dock erhållit en hel del permitteringsstöd i det gångna kvartalet. Bolagen kan ansöka om permitteringsstöd ända fram till årsskiftet, men det kommer det bli svårt att mäta sig med det statsstödda andra kvartalet när andelen permitteringsstöd lättar i det semesterpräglade tredje kvartalet.

Men det skiljer sig en hel del inom branschen. Den mindre IT-konsulten Semcon har tagit emot permitteringsstöd motsvarande 24 miljoner kronor (att jämföra med vinsten på 1 miljon kronor). Rapporterade sektorkollegan HiQ uppger att man har kunnat parera krisen med intern kostnadskontroll, utan statligt stöd.

En sedan tidigare känd coronaförlorare är hotellfastighetsbolaget Pandox, som föga förvånande har varit en stor mottagare av permitteringsstöden. Men trots stöd på 60 miljoner kronor räcker det inte för att motverka den enorma förlusten i årets andra kvartal. Resultatet landar på -332 miljoner kronor.

På andra sidan spektrat har vi Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar. Bolaget har under våren har spåtts bli en coronavinnare på den påtvingade staycation-trenden, men bolagets organiska tillväxt landade på -38 procent i kvartalet. Permitteringsstöd på 143 miljoner kronor gör dock att bolaget håller sig flytande, och lite till. Bolaget redovisar en vinst på 125 miljoner kronor i kvartalet.

En intressant fråga för investerare att reflektera kring är om det ”förlorade kvartalet” skjuts på framtiden? Permitteringsstöden är planerade till årsskiftet. Det finns risk för en negativ resultateffekt i bolagen om läget inte har stabiliserats tills dess.