Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Medvind för teknikbolaget

2018-02-07 18:00
Micro Systemations vd Joel Bollö. Foto: Micro Systemation

MSAB är ett snabbväxande teknikbolag som fortsätter sin historiska tillväxtresa. Utnyttja rekylen efter bokslutet i förra veckan.

KÖP Micro Systemation (MSAB) på Small Cap-listan är lite av en doldis trots en relativt lång historik på börsen. MSAB noterades i december 1999 på NGM vid värsta euforin kring millennieskiftet och fick en skyhög värdering. Dåvarande verksamheten inom mobil datakommunikation tog dock aldrig fart och MSAB var nästan konkursmässigt ett par år senare.

Räddningen blev att MSAB inledde ett samarbete med bland annat svenska polismyndigheten. Under 2003 lanserades den egenutvecklade produkten X-ray, som blev startskottet för den verksamhet som bolaget har i dag. Programvaran gör det möjligt att snabbt genomlysa och kopiera beslagtagna mobiltelefoner på dess innehåll. Mobiltelefoner har blivit det enskilt viktigaste bevismaterialet på en brottsplats. MSAB erbjuder i dag en svit av produkter som hjälper brottsutredande myndigheter att säkra bevis i beslagtagna ­mobiltelefoner, från extrahering till analys såväl på brottsplats som vid kriminallaboratorier.

Bolaget har en traditionell försäljningsmodell med direktförsäljning på huvudmarknaderna och via partner på andra marknader. Kunderna betalar en licensavgift vid nyförsäljning och sedan en årlig förnyelseavgift för att få tillgång till uppdateringar under året. För­nyelsegraden är hög och utgjorde knappt hälften av den totala omsättningen under 2017. Uppdateringarna innebär relativt små kostnader, vilket bör spilla över i högre marginaler i takt med ökade volymer. Alla utvecklingskostnader belastar resultatet direkt, och balansräkningen är därför helt ren från immateriella tillgångar. Brutto­marginalen varierar med produktmixen, men har historiskt legat kring 90 procent. Så även under 2017.

På tio år har MSAB lyft omsättningen från 50 till 302 miljoner kronor, motsvarande en årlig tillväxt på i genomsnitt 20 procent. De senaste tre åren har rörelsemarginalen legat mellan 23 och 25 procent. 2017 blev ett nytt rekordår där omsättningen lyfte med 25 procent, varav 22 procent i lokala valutor, under fjärde kvartalet jämfört med föregående år. Produkten Kiosk, som möjliggör decentraliserad läsning av mobiltelefoner, fick sitt genombrott under 2017. Det bör spilla över i ett försäljningslyft under 2018 för produkten Xamn, som hjälper utredare att filtrera och sortera information från avlästa mobiltelefoner.

Mycket talar för att tillväxt­resan fortsätter då marknads­penetrationen för den här typen av digitala hjälpmedel är väldigt låg. I dag är polis och militär ohotat största kundgrupp för MSAB, men efterfrågan bör även kunna ta fart inom segment som till exempel tull, migration och företag. Geografiskt är potentialen stor i Asien som i dag endast utgör 13 procent av MSAB:s omsättning. Likaså sker en ständig breddning av såväl produktutbud som säljkanaler. Med en nettokassa på 127 miljoner kronor och stabilt kassaflöde finns dessutom goda möjligheter att även påbörja en förvärvsresa.

Variationen mellan kvartalen kan dock variera kraftigt, beroende på enskilda stora order. Likaså finns ett tydligt säsongsmönster där andra halvåret normalt sett är bättre än första halvåret. Det beror på att kundernas budgetår ofta avslutas den sista december. Det finns relativt få konkurrenter, men det bolag som mest liknar MSAB är israeliska Cellebrite. Likaså krävs att MSAB fortsätter hålla jämna teknikutvecklingssteg med mobiltillverkarna. Det har bolaget hittills lyckats med då antalet modeller som MSAB täcker aldrig har varit större.

Aktien har rekylerat 15 procent från kursrekordet 89,7 kronor i januari. Det har skapat ett bra ingångsläge i aktien. Med ev/ebit 15,5 och 13,4 på våra prognoser för 2018 och 2019 är aktien attraktivt värderad. Det innebär också en omotiverat rabatterad relativt liknande snabbväxande och höglönsamma teknikbolag på Stockholmsbörsen.

MSAB har en namnkunnig styrelse som tillsammans kontrollerar nästan 17 procent av kapitalet. Vd sedan 2002 är Joel Bollö som äger 1 procent av bolaget. Föreslagen utdelning är 2,2 kronor motsvarande en direktavkastning på 3 procent. Sammantaget ger det ett bra stöd för att köpa aktien i ett välskött tillväxtbolag. Vår riktkurs i MSAB är 94 kronor på ett års sikt.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom