Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinnare på elbilsboomen

2018-11-21 18:00
Johan Menckel, vd, Gränges.

Gränges brottas med ett par USA-relaterade problem, men mycket annat talar för bolaget. Aktien är köpvärd efter kursfallet.

Det kan tyckas att det finns mycket som talar emot aluminiumbolaget Gränges. Bolagets slutkunder finns i huvudsak inom cykliska branscher som bilar och bygg. Dessutom brottas Gränges med dubbla amerikanska stormar: dels tullar, dels sanktioner mot ryska affärsmän.

En av de största leverantörerna till Gränges anläggning i Finspång är Rusal-ägda Kubal i Sundsvall. Kubal kan enligt medieuppgifter ligga illa till i spåren av amerikanska sanktioner mot Oleg Deripaska och hans bolagssfär. Har inte Deripaska avhänt sig kontrollen över Rusal till januari kommer bolaget att beläggas med sanktioner, vilket skulle fördyra leveranserna till Finspång.

Dessutom är risken att den mångåriga trenden med en svagare svensk krona har kommit till vägs ände. Gränges som har sina produktionskostnader i dollar, yuan och kronor och som i huvudsak säljer i dollar, yuan och euro har varit en av de stora vinnarna på kronförsvagningen.

Mot detta ska ställas att en hel del också talar för Gränges. Bolaget har väldigt starka positioner på marknaden för valsade aluminiumprodukter till värme­växlare. Inom material för lödda värmeväxlare är bolaget global marknadsledare. Detta är nischade produkter som kräver hög specialistkompetens, vilket gör att den överkapacitet som det ibland talas om på den kinesiska marknaden inte alltid är en direkt konkurrent. Det är helt enkelt skillnad på kapacitet och kapacitet.

Den amerikanska marknaden lider samtidigt av en underkapacitet, just nu förvärrad av tul­lar, som har gjort att Gränges är i en bra position för att få igenom prishöjningar. Nordamerika blev Gränges största marknad 2016, då bolaget förvärvade verk­samheten för valsade produkter från aluminiumbolaget Norandas kon­kursbo. Den starka efterfrågan i Nordamerika gör att bolaget nu investerar för att bygga ut kapaciteten i Huntingdon, Tennessee, och för att återstarta kapacitet i Newport, Arkansas.

På samma gång har bilindustrin, som är Gränges största slutmarknad, påbörjat ett av sina största teknikskiften någonsin genom att byta ut förbränningsmotorn mot elektriska drivlinor. Batterier har ryckt åt sig en tidig ledartröja i teknikövergången, vilket är positivt för Gränges. Högre densitet och kapacitet i batteripaketen driver tillsammans med snabbladdning efterfrågan på temperaturkontroll. Många tillverkare har valt flytande kyllösningar, vilket för Gränges innebär att det går åt mer material till värmeväxlare per bil jämfört med en förbränningsmotor.

Övergången till elbilar kan således bli en strukturell medvind för Gränges och en bidragande orsak till att bolaget infriar sitt finansiella mål om att växa snabbare än sina marknader de kommande åren. För lönsamheten har bolaget målet att nå en avkastning på sysselsatt kapital på 15–20 procent, vilket bolaget med nuvarande balansräkning behöver höja rörelsemarginalen en knapp procentenhet för att nå.

För ett bolag med starka globala marknadspositioner, en kommande strukturell medvind inom sitt största produktsegment och för tillfället utmärkta förhandlingspositioner gentemot sina kunder på sin största geografiska marknad är investerarna just nu villiga att betala 10 gånger årets väntade vinst. Det är ingen utmanande prislapp.

Risken på kort sikt är en större cyklisk nedgång och här saknas det lång historik. Siffrorna Gränges tillhandahåller sträcker sig bara tillbaka till 2011. Affärsvärlden bedömer att dock att det finns så mycket som talar för bolaget såväl på lång som på kort sikt, och att aktien är köpvärd på dessa nivåer trots den cykliska risken. Köp med riktkurs 120 kronor.

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom