Fagerhult: Nu med italiensk glöd

Belysningskoncernen har gjort ett stort italienskt förvärv och plockar nu in pengar för att minska skuldsättningen. Aktien har pressats något av det och en svagare marknad – kanske överdrivet mycket?

Nu i dagarna genomför Fagerhult (56 kr) en nyemission som ska tillföra 2,2 miljarder kronor. Bakgrunden är att bolaget i början av mars slutförde dess hittills största förvärv, italienska Iguzzini. Köpet utökar omsättningen med drygt 40 procent och den nya koncernen blir ett av de största belysningsföretagen i Europa.

Fagerhults aktie har länge varit dyr men nyemissionen parat med sämre byggkonjunktur och en svag kvartalsrapport har pressat kursen. Tillräckligt så för att bli mer positiv till aktien?

Fagerhult
Börskurs: 56,00 kr
Antal aktier (miljoner): 177,2
Börsvärde: 9 923 Mkr
Nettoskuld: 3 158 Mkr
VD Bodil Sonesson
Styrelseordförande Jan Svensson
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 5 621 7 869 8 184 8 512
– Tillväxt 8,7% 40,0% 4,0% 4,0%
Rörelseresultat 706 905 982 1 021
– Rörelsemarginal 12,6% 11,5% 12,0% 12,0%
Resultat efter skatt 503 582 627 658
Vinst per aktie 4,39 3,30 3,50 3,70
Utdelning per aktie 2,00 2,60 2,80 2,90
Direktavkastning 3,6% 4,6% 5,0% 5,2%
Avkastning på eget kapital 25% 15% 11% 11%
Operativt kapital/omsättning 19% 36% 36% 36%
Nettoskuld/EBIT 2,9 2,9 2,6 2,5
P/E 12,7 17,0 16,0 15,1
EV/EBIT 18,5 14,5 13,3 12,8
EV/Sales 2,3 1,7 1,6 1,5

Iguzzinis verksamhet påminner mycket om Fagerhult vilket är positivt. Egen design, tillverkning och säljkår med goda relationer mot det föreskrivande ledet som arkiktekter, ljusdesigners, elkonsulter och installatörer är tongivande inslag.

Geografiskt tillför förvärvet verksamhet på en del marknader framför allt i södra Europa där Fagerhult idag inte är särskilt stora. Det handlar förstås om Italien där Iguzzini också har sin europeiska fabrik. Men även Frankrike, Spanien och Schweiz är stora marknader.

Iguzzini är också mer globala med verksamhet i bland annat Nordamerika, Asien och Mellanöstern. Tyngdpunkten kommer dock även framgent ligga på Europa och då särskilt Norden och Storbritannien.

Utöver det handlar logiken bakom förvärvet mycket om att bredda produkterbjudandet. Mer specifikt stärks positionen särskilt inom utomhusbelysning som är ett fokusområde, men även inom hotell, restaurang och detaljhandel.

2018 omsatte Iguzzini drygt 2,4 miljarder kronor med rörelseresultat om 233 Mkr. Det är alltså ett lönsamt bolag med rörelsemarginaler (9,5 procent) nästan i klass med Fagerhult (12,5 procent). Totalt sett kommer den sammanslagna koncernen omsätta över 8 miljarder kronor.

Prislappen för Iguzzini på 4 miljarder kronor motsvarar mer än 17 gånger rörelseresultatet (EV/Ebit). Det är rätt dyrt särskilt givet att Fagerhult numer värderas kring 14 gånger.

Visserligen väntas årliga inköps- och försäljningssynergier om 82 Mkr kunna realiseras – men med full effekt först om några år, kring 2022. De potentiella synergierna ändrar inte direkt bilden av att man betalar för högt pris för det italienska bolaget.

Grafiken ovan visar utvecklingen på den globala marknaden för belysningsarmaturer. Fagerhult är nästan helt positionerat inom LED-armaturer vilket är det delsegment som växer medan övriga marknaden krymper.

Trots det lämnar Fagerhults organiska tillväxt en del att önska. 2016 var tillväxten starka 10 procent men 2017 ska siffran ha närmat sig 3 procent och 2018 växte bolaget inte alls organiskt. Kanske beror det på ny och hårdare konkurrens?

Trenden förvärrades dessutom ytterligare i första kvartalet som visade 4 procents organiskt försäljningstapp och en orderingång som föll hela 13 procent organiskt. Framför allt beror det på Storbritannien (Brexit) men även Afrika, Asien och Australien verkar gå trögt.

Det är tydligt att Fagerhult är konjunkturkänsligt då en stor del av försäljningen går till belysning i nya fastighetsprojekt där efterfrågan kan variera kraftigt över tid.

Bolag Börsvärde (SEK) P/E 2020E EV / Ebit 2020E EV / Sales 2020E Ebit-marginal 2020E % Årlig tillväxt i omsättning 2018-2020 %
Fagerhult * 9,9 mdr 16,0 13,3 1,6 12,0 20,7 **
Zumtobel (Österrike) 2,8 mdr 7,0 8,2 0,4 4,4 0,7
Signify (Nederländerna) 34,9 mdr 9,2 8,1 0,7 8,2 -1,9
Acuity (USA) 52,7 mdr 13,9 10,3 1,5 14,0 4,3
Genomsnitt 11,5 10,0 1,0 9,7 6,0
Källa: SvD Börsplus / Factset
* Börsplus estimat.
** Inklusive förvärvet av Iguzzini.

Aktien har blivit billigare men är fortfarande ganska dyr relativt andra likartade belysningsföretag.

Det krävs att tillväxten tar fart igen. Men konjunkturen är just nu ett osäkerhetsmoment och den svaga orderingången pekar på sämre snarare än bättre siffror framöver.

Vi tror det är sannolikt att Fagerhult krymper organiskt i år, men det verkar än så länge inte analytikerna räkna med. Det är en risk i vår bok.

Fagerhult är ett välskött bolag och en intressant aktie men vi synar gärna ytterligare något kvartal för att se vart marknaden tar vägen. För den som gillar Latour och tror tillväxten kan återgå till historiska nivåer är aktien ändå värd att äga på de här nivåerna.

Fagerhults tio största ägare Värde (Mkr) Kapital
Latour 3 134 44,0%
Fimag S.p.A 531 7,5%
Lannebo Fonder 462 6,5%
Fidelity Investments (FMR) 401 5,9%
Nordea Fonder 302 4,2%
Swedbank Robur Fonder 268 3,8%
Västerhuset AB 264 3,7%
Oppenheimer 169 2,4%
Fredrik Palmstierna 126 1,8%
Tip-Pre IPO S.p.A. 100 1,4%
Källa: Holdings


OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.