Infracom tickar på

IT-bolaget har varit stabilt som en klocka under viruskrisen. Nu siktar ledningen på att skala upp förvärvstillväxten.
Pressbild: Infracom
Infracom
Börskurs: 13,85 kr Antal aktier: 30,9 m
Börsvärde: 428 Mkr Nettoskuld: 7 Mkr
VD: Bo Kjellberg Ordförande: Oskar Säfström

Infracom (13,50 kr) säljer telefoni- och IT-tjänster till företag. Bolaget har runt 20 000 kunder och affärerna löper på abonnemang om 12-36 månader. Inom telefoni är Infracom särskilt starka på molnväxel. Bolaget har 90 anställda och huvudkontor i Göteborg.

Afv har skrivit om bolaget flera gånger. Se analysarkivet. Kortfattat är detta ett bolag med hög lönsamhet, ganska dålig organisk tillväxt men desto större förvärvsdriven tillväxt. Efter noteringen på Spotlight 2017 har Infracom gjort en handfull förvärv och fördubblat omsättningen från drygt 110 till 220 Mkr.

Den största frågan vi ser kring Infracom är om man vågar tro att bolagets nuvarande mycket goda lönsamhet (rörelsemarginal) kan bestå över tid. Viktigt för aktiens del blir också hur bolagets förvärvsstrategi fungerar framöver. Avsikten är att ta ett kliv upp rent storleksmässigt när det gäller förvärvsobjekt.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 189 222 244 249
 – Tillväxt +42,7% +17,0% +10,0% +2,0%
Rörelseresultat 18 49 51 45
 – Rörelsemarginal 9,7% 22,0% 21,0% 18,0%
Resultat efter skatt 10 37 38 34
Vinst per aktie 0,33 1,19 1,24 1,11
Utdelning per aktie 0,00 0,55 0,60 0,70
Direktavkastning 0,0% 4,0% 4,3% 5,1%
Avkastning på eget kapital 10% 28% 25% 20%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT 0,9 -0,1 -0,4 -0,7
P/E 42,0 11,6 11,2 12,5
EV/EBIT 23,7 8,9 8,5 9,7
EV/Sales 2,3 2,0 1,8 1,7
Kommentar: Efter 2019 är alla resultatsiffror uppskattade exklusive goodwill-avskrivningar (justerad ebita). Motsvarande resultat 2019 var ca 40 Mkr (20% marginal).

Under 2020 har utvecklingen varit mycket stabil för bolaget – trots Covid-19-krisen. Omsättningen ligger kring 50 Mkr per kvartal. Rörelsemarginalen före avskrivningar är 24% (22%).  Rörelsemarginal före avskrivningar är i Infracom grovt talat jämförbar med vanlig rörelsemarginal, enligt IFRS. Infracom redovisar än så länge enligt K3 och skriver av cirka 6 Mkr goodwill per kvartal. Investeringsnivån är under 1 Mkr per kvartal. Bolaget planerar gå över till IFRS-redovisning framöver.

Rörelseresultatet på rullande 12 månader ligger på knappt 50 Mkr. Det kan översättas till ungefär 35 Mkr i vinst efter investeringar (2-3 Mkr), ränta (1,2 Mkr) och schablonskatt (10 Mkr). I termer av vinst per aktie rör det sig om 1,15 kr. P/e-talet är alltså kring 12.

Den rapporterade tillväxten är 8,5% i senaste kvartalet. Organiskt minskar troligen försäljningen med tanke på att förvärvade rörelser bör ha bidragit med mer än så under perioden. Organisk tillväxt redovisar inte.

Bolaget har köpt verksamhet ur ett konkursbo och ett Stockholmsbolag kallat HDW i år. HDW startade 1987 och sysslar med IT-drift. Bolaget tjänar 3,7 Mkr på 17 Mkr i omsättning. Infracom betalar 17 Mkr plus 4 Mkr i tillägg baserat på utvecklingen framöver.

HDW är ytterligare ett IT-driftbolag som kan köpas relativt billigt trots att de har riktigt goda marginaler, drygt 20%. Infracom har tidigare köpt bolag av samma karaktär.

Verksamheten inom IT-drift börjar nu bli en väsentlig del av koncernen. Infracom har organiserat sig i två affärsområden där det ena är Communications och inkluderar de ursprungliga verksamheterna inom främst telefoni. Det andra området kallas Managed Services. Här är erbjudandet funktioner som internetaccess, Office 365, serverdrift och back-up, IT-support med mera. Ofta till fast månadskostnad per anställd.

Under 2020 har Communications omsatt 95,7 Mkr (91,9) och Managed Services 65,6 Mkr (59,3). Alltså 60% respektive 40%. Genomförda förvärv kommer ta den siffran allt närmre 50/50. Denna förskjutning mot mer intäkter från Managed Services ger stöd åt bolagets marginaler. Det bör dock noteras att Infracom inte är ensamma om att investera i den typen av bolag. Bland annat Dustin har gjort förvärv inom IT-drift och jobbar nu med att konsolidera dessa.

Budskapet från VD Bo Kjellberg är att fokus ligger på fortsatt tillväxt. Nu satsar man lite mer på den organiska sidan genom rekryteringar av säljpersonal. Idén är bland annat att öka korsförsäljningen på kundbasen. Rent konkret testar man att bearbeta HDW:s kunder med erbjudande om telefoni.

På förvärvssidan är ambitionen att framöver köpa större bolag.  Infracom verkar hysa rätt stor aversion mot att betala initialt höga multiplar för sina förvärv. Vi får se om de behöver göra avkall på detta eller kan hitta lika fina affärer i tyngre viktklasser.

Per sista september har bolaget en nettoskuld på 7 Mkr. Med en rörelsevinst kring 50 Mkr finns säkert utrymme för att göra förvärv för 100 Mkr om man så önskar. Policyn är dock att också dela ut pengar, 50% av vinsten. Vi har skissat in en sådan utdelning i våra prognoser men skulle inte bli förvånande om tillväxt prioriteras framför utdelning kortsiktigt.

Affärsvärldens bedömning

Vi har i tidigare analyser tagit höjd för att lönsamhetsnivån inom Infracom faller. Bolag inom fiberaccess och företagstelefoni har typiskt sett marginaler närmre 10% än de 20% som Infracom nu presterar. Till exempel Bahnhof och A3.

Men den starka utvecklingen under 2020 och ökande andel intäkter från Managed Services gör att vi nu skissar in en något högre siffra än tidigare i vårt huvudscenario, nämligen 18% i ebita-marginal. Med en värdering på 11 gånger rörelsevinsten, eller p/e 15, så finns en uppsida kring 30% räknat på den vinstförmågan.

Inte illa, men klart lägre än tidigare och kanske inte bra nog för att kompensera riskerna i ett negativt scenario (se reglage). Lyckas bolaget behålla nuvarande lönsamhet och växa lite bättre finns å andra sidan klar uppsida kvar (optimistiskt scenario). Förvärvstillväxten är en joker i leken. Fortsätter ledningen köpa bolag som ökar ökar volymen utan att pressa marginalerna, som hittills, kan aktien förbli en bra investering.

  • Skribent äger aktier i Infracom
Tio största ägare i Infracom Värde (Mkr) Kapital Röster
Bo Kjellberg (VD) 250 59,1% 59,1%
Jörgen Lager 32 7,6% 7,6%
Oskar Säfström 23 5,5% 5,5%
Jens Larsson 13 3,0% 3,0%
Avanza Pension 10 2,3% 2,3%
Sune Tholin 8 2,0% 2,0%
Swedbank Försäkring 5 1,2% 1,2%
Petra Heimler Skalenius 4 0,9% 0,9%
Perhub AB 4 0,9% 0,9%
Micka Lin 3 0,8% 0,8%
Källa: Holdings