Novus Group: Ett val för småbolagsfantasten

Analys och undersökningsföretaget Novus Group har fått fart på tillväxten. Nästa år är det dags för riksdagsval. Historiskt sett har aktien toppat strax dessförinnan.
Novus Group genomför ungefär 800 000 intervjuer årligen. Bolaget genomför undersökningen väljarbarometern som görs på uppdrag av SVT.
Novus Group
Börskurs: 7,00 kr Antal aktier: 10,4 m
Börsvärde: 73 Mkr Nettokassa: 10 Mkr
VD: Torbjörn Sjöström Ordförande: Jan Scherman

Novus Group (7,00 kr) är ett undersöknings- och analysföretag. Bolaget är förmodligen mest är känt för sin produkt Väljarbarometern där den politiska opinionen mäts och presenteras i såväl TV, radio som i dagspressen. Rent omsättningsmässigt är väljarbarometern inte så betydelsefull men den ökar kännedomen om bolaget.

Novus är ett slags konsultbolag som genomför olika opinions- och marknadsundersökningar på uppdrag av exempelvis myndigheter, föreningar, fackförbund, politiska partier och företag.

Bolaget grundades 2006 och noterades på Spotlight Stock Market året därpå. Huvudkontoret ligger i Stockholm men bolaget har också kontor i Malmö. Novus har 34 anställda. VD är Torbjörn Sjöström som tillsammans med sin familj är bolagets dominerade ägare med över 60% av aktierna.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 60 69 76 82
 – Tillväxt +15,0% +16,0% +10,0% +8,0%
Rörelseresultat 4 5 6 7
 – Rörelsemarginal 7,4% 7,6% 7,8% 8,0%
Resultat efter skatt 3 4 5 5
Vinst per aktie 0,32 0,39 0,44 0,48
Utdelning per aktie 0,09 0,20 0,25 0,30
Direktavkastning 1,3% 2,9% 3,6% 4,3%
Avkastning på eget kapital 25% 27% 26% 25%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT -2,1 -2,5 -2,7 -2,9
P/E 21,9 17,9 15,9 14,6
EV/EBIT 14,2 11,9 10,5 9,5
EV/Sales 1,0 0,9 0,8 0,8
Kommentar: Novus har bytt räkenskapsår till kalenderår. Utfallet 2020 avser Affärsvärldens beräkning.

Novus hade tidigare brutet räkenskapsår som löpte 1 juli – 30 juni. I år har bolaget övergått till att rapportera enligt kalenderår. Det kvartal som tidigare var räkenskapsåret sista kvartal (Q4) är numera Q2 (april – juni). Tredje kvartalet (juli – sep) är vanligtvis det säsongsmässigt svagaste på grund av semestertider.

Under pandemiåret 2020 (jan – dec) steg intäkterna med 15% och landade på 60 Mkr. Rörelsemarginalen var stabila 7,4%. Klicka på fliken i grafiken nedan för att se utvecklingen på kvartalsbasis.

Novus  H1 2021 H1 2020
Omsättning 39,6 Mkr 32,1 Mkr
Tillväxt 23% 14%
Rörelseresultat 3,7 Mkr 2,5 Mkr
Rörelsemarginal 9,5% 7,9%
Vinst per aktie 0,28 kr 0,19 kr
Anställda 34 st 30 st

Stark inledning på 2021

Första halvåret 2021 steg omsättningen med 23%. Rörelsemarginalen stärktes också jämfört med fjolåret och uppgick till 9,5% (7,9). Interna process- och strukturförändringar har skapat en högre effektivitet, uppger Novus.

Även antalet anställda har ökat med 4 personer jämfört med halvårsskiftet ifjol. Rekryteringarna beror på ökad efterfrågan och för att Novus skall kunna bibehålla den höga frekvensen i digitala möten och säljaktiviteter. Novus har exempelvis också rekryterat en försäljningschef.

Digital förflyttning

Pandemin har påverkat Novus på lite olika sätt. Många kunder vill veta mer och skaffa sig kunskap om nya företeelser, beteenden och vanor. Exempelvis om de anställda vill arbeta hemifrån i större utsträckning än innan pandemin eller liknande.

Även metoder för insamling av kunskapsunderlag och data har förändrats. Numera sker allt mer digitalt då antalet fysiska möten minskat. Novus lyfter fram att deras panel och online-undersökningar är en pålitlig källa till dataunderlag, som gjort bolagets undersökningar unika avseende tillförlitlighet och flexibilitet.

Tillväxtpotential inom privatmarknaden

Bolagets marknad är fördelad med en liten övervikt mot privata kunder jämfört med offentlig sektor. Novus menar att tillväxtpotentialen finns i den privata marknaden som också är det prioriterade området för tillväxt.

Novus har cirka 800 aktiva kunder och är inte beroende av någon enskild kund. VD Torbjörn Sjöström menar att Novus har lojala kunder som vanligtvis återkommer. Den svenska marknaden står uppskattningsvis för 90% av intäkterna.

3% marknadsandel

Marknaden för olika typer av undersökningar omsätter ungefär två miljarder kronor i Sverige. Novus har en marknadsandel på cirka 3%. I valsammanhang känner nog många till konkurrenter som Demoskop, Kantar Sifo, Inizio, Sentio och Ipsos. Det sistnämnda företaget, Ipsos, är för övrigt ett stort globalt undersökningsbolag som även är börsnoterat i Frankrike. Ifjol uppvisade Ipsos en rörelsemarginal på 10%.

Valbarometern är dock en liten del av Novus totala verksamhet. Andra konkurrenter är till exempel reklambyråer och konsultfirmor som i olika grad sysslar med undersökningar.

Stor undersökningspanel

Novus genomför ungefär 1000 undersökningar per år. Bolaget har en undersökningspanel som administrerar cirka 150 000 panelmedlemmar. Den svenska panelen består av drygt 40 000 aktiva medlemmar som i snitt svarar på 1-2 undersökningar per månad och totalt 12-15 per år. Novus har själva valt detta relativt låga intervall för att personerna som deltar i undersökningarna inte skall bli några slags proffs-tyckare utan istället representera hela svenska folket. Vissa konkurrerande undersökningspaneler svarar på ungefär 20 undersökningar i månaden, vilket enligt Novus påverkar tillförlitligheten negativt. Det låter rimligt.

I det senaste VD-ordet framhäver Torbjörn Sjöström att efterfrågan på tillförlitlig fakta och kunskap är enorm. Samt att pandemin visade att man inte kan lita på ”big data” och när allas beteende förändrats.

I augusti i år tecknade Svenska Spel ett ramavtal med Novus, som kommer genomföra undersökningar, analysera resultat samt ge förslag på strategier för att stödja vid affärsmässiga beslut. Avtalet med Svenska Spel löper på 1 år med möjlighet till förlängning.

Prognoser och värdering

Novus verkar ha starkt momentum för tillfället. Vi räknar med 16% tillväxt innevarande år samt 8-10% tillväxt åren därpå. Det är högre än Novus historiska tillväxttakt.

Gällande rörelsemarginalen räknar vi med 8% i slutet av prognoshorisonten. Vissa konkurrenter tjänar knappt några pengar att tala om. Medan konkurrenten Ipsos tjänar 10% i rörelsemarginal. Använder vi en multipel på 10 gånger rörelsevinsten (EV/Ebit) finns en uppsida på cirka 20% på sikt.

Novus delade ut 0,09 kronor per aktie i våras (motsvarande drygt 0,9 Mkr). Balansräkningen är solid med en nettokassa på 10 Mkr vid halvårsskiftet. Förra våren valdes Jan Scherman in som ordförande i Novus. Scherman har tidigare varit VD på TV4 och haft ledande positioner på Bonnier.

Slutsats

Novus är ett lönsamt småbolag som uppvisat fin tillväxt över tid. Behovet av undersökningar av olika slag är växande. Det blir inte minst tydligt nu under pandemin med förändrade vanor och beteenden.

Uppsidan är i aktien är okej. VD Torbjörn Sjöström har ett stort ägande vilket är positivt. Likviditeten i aktien är lövtunn och en investering i Novus får i princip ses som ett onoterat innehav likviditetsmässigt.

Aktiekursen har historiskt sett toppat strax innan riksdagsvalen 2010, 2014 och 2018. Kanske blir det så även under valåret 2022. Investerare som gillar lönsamma småbolag bör ha Novus under bevakning.

Novus tio största ägare Andel
ALS Invest AB 61,8%
Avanza Pension 7,60%
Carl Tunberg 4,82%
AB Fredrik Fiedler 3,37%
Göran Erlandsson 3,13%
Torbjörn Sjöström 2,45%
Kristin Sjöström 1,37%
Mikael Olsson 1,16%
Leif Artur Jens Nordqvist 1,11%
Gunnar Råbe 0,82%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser