Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förvärvsbygget styr rätt

2018-11-29 16:57
Johan Hårdén, vd Allgon. Foto: Allgon

PORTFÖLJUPPDATERING Efter förvärvet av Tele Radio skymtas ”nya” Allgon-koncernens framtid som industriellt radiostyrningsbolag i torsdagens niomånadersrapport.

För de som missat Allgons transformation så förvärvades industriella radiostyrningsbolaget Åkerströms i första kvartalet 2016. Drygt två år senare följde det betydligt större förvärvet av Tele Radio, som slutfördes i andra kvartalet i år.

SNABBVÄXANDE FEMMA PÅ GLOBAL KONSOLIDERINGSMARKNAD

Enligt konsultsiffror från 2016 som Allgon hänvisar till så väntas totalmarknaden för industriell radiostyrning ha vuxit med +12 procent årligen (cagr) till cirka 5 miljarder kronor globalt i år.

Allgons industriella radiostyrning växer med hela +21 procent, eller i det närmaste dubbelt så snabbt, meddelade bolaget vid torsdagens presentation. Kundbasen är samtidigt starkt starkt diversifierad och präglas av långvariga kundrelationer med hög historisk lojalitet, säger Tele Radio-chefen Ola Samelius.

Allgon presentation 2018-11-29 slide 9

Källa: Allgon rapportpresentation 2018-11-29, slide 9

Att Tele Radio kom in böckerna först i augusti, en månad in i tredje kvartalet, kombinerat med transaktionskostnader på 7,4 miljoner kronor gör de rapporterade koncernsiffrorna ganska ointressanta.

Tillåts Allgon dela upp och justera bort transaktionsposter så ses däremot en tydligt stark utveckling för industriell radiostyrning, som med runt 80 procent av verksamheten är segmentet som avgör aktiecaset framåt.

Proforma, baserat på K3-redovisning (ej IFRS), uppvisade Allgons industriella radiostyrningsbolag Tele Radio och Åkerströms följande utveckling:

  • Storlek och tillväxt: Segmentets omsättning är 303 miljoner kronor de första nio månaderna 2018, en tillväxt med +21 procent mot samma period i fjol.
  • Lönsamhet: Ebitda-marginalen blev goda 17,9 procent, eller 18,6 procent exklusive koncerngemensamma kostnader, de första nio månaderna 2018. Rörelsemarginalen, ebit, kommer in på goda 14,1 procent.

Tele Radio ser ännu ingen avmattning på marknaden, säger Tele Radio-chefen Ola Samelius.

Allgon skattar att koncernen nu är global femma inom industriell radiostyrning. Vägen framåt innefattar både förutsättningar för hög organisk tillväxt, men också ambitioner att konsolidera via ”selektiva” förvärv av kompletterande produkter och geografier.

Den sammanslagna ledningen ser potentialer inom bland annat försäljningsarbetet, produktutvecklingen samt det inledda arbetet med att utvinna förvärvssynergier på tre års sikt, framförallt inom inköp och logistik. Allgon ser därtill potential att öka eftermarknadsinslaget i affären, med fokus på serviceavtal.

RESTSEGMENTET INTE SAMMA SUCCÈ

Resten av koncernen utgörs av Allgons historiska ”Connectivity”-inriktning, med småbolag inom antenner och industriell IoT (sakernas internet). Detta segment har, trots lång historik, aldrig riktigt lyft finansiellt. Det gäller dock även större delen av IoT-området, som först på senare år börjar närma sig storskalig kommersialisering.

Inte heller niomånadersrapporten var särskilt upplyftande för Allgons Connectivity-bolag, som tappade 17 procent i omsättning till 70 miljoner kronor. Samtidigt rasade lönsamheten till svaga 1 procents ebitda-marginal, från godkända 10 procent under fjolårsperioden.

Allgon härleder tappet till bland annat en projektrelaterad försäljningssvacka efter tidigare än väntad avslutad utrullning av elmätare av Smarteq i Norge. De stora projekt som ska ersätta Norge-affären påbörjas inte förrän 2019. Därtill hade Satmission, ”i en marknad med stor volatilitet”, ett svagt kvartal och åtgärder för att öka försäljningen vidtogs.

Allgons vd Johan Hårdén svarade på konferensfråga att Allgons fortsatta ägande av sina mindre Connectivity-bolag ska utvärderas löpande, både ur aktieägarperspektiv och operationellt.

UPPVÄRDERINGSPOTENTIAL I LUFTEN

Allgon ingår som innehav i Affärsvärlden Analys+ modellportföljer Avkastningsportföljen och Nordiska Värdeportföljen.

Med godkänt utfall för det säsongsmässigt något svagare tredje kvartalet har vi förväntningar på rejält resultatlyft för radiostyrningsdelen i fjärde kvartalet, då Tele Radio konsolideras alla tre månader.

Åsidosätts nollvärde på ”Connectivity”-segmentet motsvarar börsvärdet och nettoskulden på hela Allgon en justerad ev/ebitda-multipel på nedåt 7 för radiostyrningsbenet. Tvärviker inte konjunkturen är det ingen brist på uppvärderingspotential i luften.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom