Active Biotech redovisar som planerat en förlust

Forskningsbolaget Active Biotech redovisar som planerat ingen omsättning för det första kvartalet och små förändringar av sitt resultat.
Active Biotech
Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -9,7 miljoner kronor (-9,7). Resultatet efter skatt blev -9,8 miljoner kronor (-10,1). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,06).

Likvida medel uppgick till 92 miljoner kronor (47,9).

”Under förra året lade vi grunden för en ny riktning för Active Biotech. För 2021 har vi ett omfattande program för våra projekt inom cancer och inflammation, med flera kliniska milstolpar som vi förväntas uppnå under året. Hittills har året börjat bra där projekten utvecklades väl under det första kvartalet”, uppger VD Helén Tuvesson i en kommentar.

Active Biotech, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0,5
Rörelseresultat -9,7 -9,7
Nettoresultat -9,8 -10,1
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,06
Likvida medel 92 47,9 92,1%