Aktiefonder lockar spararna

Det totala nysparandet i fonder uppgick i augusti till 9,1 miljarder kronor. Främst gjordes nettoinsättningar i aktiefonder.

De flesta av världens aktiemarknader gick starkt under augusti och under månaden steg Stockholmsbörsens värde med 3,7 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 13,3 miljarder i augusti och störst nettoinsättningar gjordes i branschfonder och Sverigefonder, följt av globalfonder.

”Efter en historisk skakig vår är nu svenska sparares fondförmögenhet tillbaka omkring rekordnivåer. Fondspararna fortsätter, likt föregående månad, att satsa på Sverigefonder och branschfonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Nettosparande i fonder 2020, mdkr
Augusti Totalt 2020 jan-aug
Aktiefonder 13,3 -5,4
Blandfonder 0,5 -21,4
Långa räntefonder -0,7 -0,8
Korta räntefonder -3,8 15,9
Hedgefonder -0,2 -9,0
Övriga fonder 0,0 2,8
Summa 9,1 -17,9
Källa: Fondbolagens förening

Även Avanza och Nordnet har uppgett att de sett att Sverigefonder lockade spararna under månaden.

”Primärt köper spararna indexfonder samt Sverigefonder som investerar i små- och medelstora bolag. De mindre bolagen tog överlag mest stryk under börsoron, men det är också där återhämtningen varit som snabbast. Det märks inte minst i listan över de Sverigefonder som gått bäst sedan årsskiftet”, säger Johanna Kull i ett tidigare pressmeddelande.

Fondbolagens förening uppger att blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 0,5 miljarder kronor under månaden.

Samtidigt gjordes det nettouttag på 3,8 respektive 0,7 miljarder kronor från korta räntefonder respektive långa räntefonder. Hedgefonder noterade nettouttag på 0,2 miljarder kronor.

Den samlade fondförmögenheten ökade under månaden med 183 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till 5 039 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 3 087 miljarder, motsvarande 61 procent, placerade i aktiefonder.

Hittills i år har fonder noterat ett nettoutflöde på 17,9 miljarder kronor.