Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsatte att öka i november

Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsatte uppåt i november, visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator. Den säsongrensade ökningen var på 0,4% jämfört med föregående månad.
November var den sjätte månaden i följd med positiv tillväxt i ekonomins aktivitet. Men utvecklingen var något svagare än tidigare månader.

”Återhämtningen fortsatte, men tyngdes av att hushållens konsumtion vände ner”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Aktiviteten i ekonomin var 2,0% lägre i november 2020 än i november 2019. Månaden har ingen kalendereffekt.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.