Amerikansk sysselsättning ökar mindre än väntat

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mindre än väntat i januari.
Antalet sysselsatta ökade med 49 000 personer (-227 000 reviderat från -140 000), att jämföra med analytikerkonsensus som enligt Bloomberg var +105 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USA januari, 2020 Konsensus december, 2020 Reviderad
Sysselsättning 49 000 105 000 -140 000 -227 000

Konsensusdata från Bloomberg

Arbetslösheten i USA uppgick samtidigt till 6,3% i januari. Månaden innan låg arbetslösheten på 6,7%.

Analytikerkonsensus låg på en nivå vid 6,7% , enligt Bloomberg.

USA, % januari, 2020 Konsensus december, 2020
Arbetslöshet 6,3 6,7 6,7

Konsensusdata från Bloomberg