Arbetsförmedlingen ser dämpad återhämtning på arbetsmarknaden

Återhämtningen på arbetsmarknaden väntas bli mer utdragen än tidigare bedömningar, skriver Arbetsförmedlingen i sin bedömning för åren 2021 och 2022.
Arbetslöshet
En ung vuxen söker jobb på Arbetsförmedlingens hemsida. Foto: Jessica Gow / TT

Läget på arbetsmarknaden är fortsatt allvarligt. Samtidigt som arbetslösheten har stabiliserats under hösten har den ökade smittspridningen dämpad den återhämtning som inleddes under sommaren, skriver Arbetsförmedlingen, som bedömer att arbetslösheten kommer att öka första halvåret 2021, för att  sedan att minska något men ändå ligga kvar på en hög nivå 2022.

”Effekterna av pandemin kommer att påverka arbetsmarknaden i flera år. Både arbetsgivare och arbetssökande behöver ställa om och vara aktiva”, säger generaldirektör Maria Mindhammar i ett pressmeddelande.

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen bedöms hamna på i genomsnitt 437 000 personer för 2020, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5%. År 2021 och 2022 beräknas arbetslösheten till 9,1 respektive 8,6%i genomsnitt, vilket är något lägre än tidigare bedömningar.

Arbetsförmedlingen påpekar också att krisen bidrar till en accelererad strukturomvandling på arbetsmarknaden, där digitalisering och automatisering blir allt viktigare.