Arbetsförmedlingen varnar för långvarig kris på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen kallar läget på den svenska arbetsmarknaden för allvarlig och menar att krisen ser ut att bli mer långvarig än vad man tidigare trott.
Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Foto: Pontus Lundahl / TT

Arbetsförmedlingens bedömning för detta och nästkommande år visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten, som en följd av coronapandemin. Arbetslösheten väntas stiga fram till början av 2021 och toppa på 11,4 procent för att sedan långsamt vända nedåt.

Antalet inskrivna arbetslösa beräknas till i genomsnitt 490 000 personer år 2020 och 580 000 personer år 2021. Långtidsarbetslösheten väntas i sin tur öka till historiskt höga nivåer.

 

Andel och antal inskrivna arbetslösa (årligt genomsnitt)
År Antal Procent
2019 349 000 6,9
2020 490 000 9,4
2021 581 000 11,0

 

“Läget blir tuffare jämfört med tidigare bedömningar och Arbetsförmedlingen har omfördelat resurser för att kunna hantera det stora antalet av nya arbetslösa”, säger generaldirektör Maria Mindhammar i ett pressmeddelande.

Särskilt pekas branscher såsom hotell, restaurang och handel ut som utsatta på grund av coronakrisen. Dessutom väntas krisen skynda på den strukturomvandling som leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka.

     Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här