Arbetslösheten sjunker i USA

Antalet nya arbetssökande i USA uppgick till 900 000 under den senaste rapportveckan.

Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med 935 000 sökanden.

Föregående veckas utfall reviderades till 926 000 från preliminärt 965 000.