Årets bolagsjurist: ”Tufft beslut att stämma tyska staten”

Hon stämde tyska staten efter Angela Merkels beslut att stänga landets kärnkraft. Nu är Vattenfalls chefs­jurist, Anne Gynnerstedt, Årets bolagsjurist efter ha nått fram till en förlikning som innebär att tyskarna måste betala 14,5 miljarder till Vattenfall.
Anne Gynnerstedt, chefsjurist Vattenfall.
Anne Gynnerstedt, chefsjurist Vattenfall. Foto: Olof Plym Forsell

Svenskar kan bara prata pengar. Därför är det ingen som vill ha dem till bordet på utländska affärsluncher. Ryktet om den låga bildningsnivån inom näringslivet i Sverige är envist. Men det stämmer inte på Anne Gynnerstedt. För Vattenfalls chefsjurist är inte vatten och uran de viktigaste energikällorna, utan kultur och människor.

”Jag tycker mycket om konst, litteratur och teater och tycker om att vara med människor som arbetar med det eller helt andra saker än jag själv. De har ofta andra infallsvinklar som  jag kan lära av”, säger hon.

Men efter snart tio års processande mot den tyska staten är det på sin plats att göra som de andra svenskarna. Att prata lite pengar.

ANNE GYNNERSTEDT

Är: Chefsjurist på Vattenfall samt Årets bolagsjurist.

Familj: Make Leif och två vuxna barn.

Bor: I centrala Stockholm

Karriär: Vattenfall, chefsjurist sedan 2012.

Tidigare chefsjurist på Saab AB, Riksgälden samt bolagsjurist på SAS. Har även haft diverse styrelse­uppdrag, för närvarande: Swedish Space Corporation.

När Anne Gynnerstedt kom till Vatten­­­fall från försvarskoncernen Saab 2012 hade Angela Merkel precis fattat det radikala beslutet att stänga all tysk kärnkraft. Katastrofen i Fukushima hade fått förbundskanslern att dra i nödbromsen. Vattenfalls två kärnkraftverk i landet stängdes omedelbart tillsammans med sex andra.

Till 2023 ska de sista reaktorerna tas ur bruk. Beslutet innebar ett avsevärt inkomstbortfall som Vattenfall ville ha ersättning för. Och efter att författningsdomstolen i Tyskland vid två tillfällen uttalat sig till Vattenfalls fördel kunde parterna slutligen nå en förlikning tidigare i år. En förlikning som gör att tyska staten nu måste betala cirka 14,5 miljarder kronor till det svenska energibolaget.

MOTIVERING ÅRETS BOLAGSJURIST

”Årets Bolagsjurist är en jurist med ett starkt affärsmannaskap som med betydande fram­gång drivit kompli­cerade och omfattande pro­cesser där företagets verksamhet och sam­hällets intressen går sida vid sida.

Med tydlighet, gott omdöme och exceptionell hantverksskicklighet har Årets Bolagsjurist bidragit till att lösa ett flertal betydande och komplexa tvister på statlig och internationell nivå, och därigenom säkrat tillgångar för miljardbelopp.

I en verksamhet där juridiken spelar en avgörande roll är Årets Bolagsjurist en ledare som genom handlingskraft, nytänk och integritet skapar förutsättningar för framtida infrastruktur och energiförsörjning.

Årets Bolagsjurist personifierar på ett utmärkt sätt bolagsjuristens ofta avgörande betydelse för affären, och sätter spelplanen för nordisk energiförsörjning i säkrandet av samhälls­ekonomiska värden i såväl nutid som framtid”.

”Det var ett tufft beslut att stämma tyska staten och en lång och arbetskrävande process. Men beslutet att stänga kärnkraften fattades väldigt summariskt. Vi har inga synpunkter på beslutet i sig. Angela Merkel är dessutom en förebild för mig. Men vi tycker att det är rimligt att få ersättning för investeringar och utebliven vinst”, säger Anne Gynnerstedt, som nu hoppas kunna avsluta samtliga processer i Tyskland om ersättning för den nerlagda kärnkraften.

”Det fanns stunder när jag inte kunde se slutet på det”, säger hon.

Som chefsjurist för ett internationellt energibolag 2021 befinner sig Anne Gynnerstedt mitt i en av de största omställningarna i branschens historia. Nämligen den att ställa om från koldioxidtunga energislag till fossilfritt.

Och med en verksamhet som är starkt beroende av politiska beslut och både nationell och europeisk reglering spelar juridiken en avgörande roll för Vattenfalls mål: Att inom en generation bli fossilfria. Något som innebär är mängd stora förändringsprocesser. Hit hörde avvecklingen av kolkraften i Tyskland 2016, något som Anne Gynnerstedt varit djupt inblandad i för Vattenfalls räkning. En annan avgörande fråga på kort sikt är att stärka de svenska elnäten för att klara elektrifieringen och den kraftigt ökade elkonsumtion som en allt grönare industri kräver.

”Att vara fossilfri inom en generation är inget hållbarhetsmål. Det är vårt affärsmål. Det genomsyrar allt vi gör”, säger Anne Gynnerstedt.

Men tempot kan behöva ökas ytterligare. Domstolar i europeiska länder har den senaste tiden börjat döma ut regeringarnas klimatsatsningar. Detta efter stämningsansökningar från NGOs och andra organisationer. Nu måste till exempel Holland fasa ut sin gas snabbare än planerat. Och i början av maj följde Tysklands författningsdomstol efter: Ansvaret för att minska den globala uppvärmningen får inte lämpas över på kommande generationer.

Ett radikalt besked som gör att Europas största ekonomier måste höja takten.

Fakta om priserna

Årets Bolagsjurist är en utmärkelse som årligen delas ut av advokatfirman Vinge, Sveriges Bolagsjurister och Affärsvärlden. Priset delas ut för nionde året i rad och är uppdelat i tre kategorier: Årets bolagsjurist, Årets uppdrag samt Årets stjärnskott.

Utmärkelsen har instiftats för att lyfta bolagsjuristernas allt viktigare roll i näringslivet. Efter nomineringar via affarsvarlden.se samt sajten aretsbolagsjurist.se har en jury utsett vinnare i respektive kategori.

I juryn sitter: Göran Lind (redaktionschef, Afv), Caroline Falconer (ordförande, Sveriges Bolagsjurister), Johan Winnerblad (delägare och styrelseordförande, Vinge), Nina Macpherson (styrelseledamot, Scania, tidigare chefsjurist Ericsson) samt Sofia Graflund (chefsjurist, Northvolt, tillika fjolårets vinnare Årets bolagsjurist).

”Vattenfall är beroende av det politiska klimatet och viljan att skapa förändringar. Vi behöver ett regelverk som underlättar investeringar i fossilfria energislag. Men det är viktigt att samtidigt inte döma ut eller sätta för mycket begränsningar för energiproduktion som faktiskt redan är fossilfri. Som vattenkraft. Vi tycker också att kärnkraften hör hit”, säger Anne Gynnerstedt.

Den som frågar svenska bolagsjurister idag om utmaningar får ofta svaret att det ökade antalet regler från framför allt EU-håll skapar orimlig administration för företagen. Anne Gynnerstedt har till sin hjälp nära hundra medarbetare i de fem länder som Vattenfall har verksamhet i.

Men chefsjuristen på Vattenfall, som sitter i bolagets ledning, måste hantera mer än affärsbeslut och juridik. Anne Gynnerstedt är även ansvarig för det som kallas Corporate Security and Resilience. Säkerhet, alltså, och möjligheten att värja sig mot attacker.

”Säkerhet är en fråga som blivit allt viktigare i takt med ökad internationell instabilitet. Kraven ökar hela tiden. Vi måste kontinuerligt utveckla våra förmågor för uthållighet och motståndskraft. Det geopolitiska läget har försämrats de senaste åren, med en förstärkt hotbild mot Sverige. Vattenfall opererar samhällsbärande infrastruktur. Vi utsätts dagligen på olika sätt av angrepp. De kan komma från andra länder, aktivister eller kriminella”.

Kollegor till Anne Gynnerstedt nämner principfasthet som en av hennes viktiga egenskaper. På frågan om vilka principer som är de mest relevanta svarar hon kompass och integritet.

”Det gäller alla jurister på Vattenfall. För mig är det viktigt att jag och mina medarbetare är bärande för att planera och genomföra de affärer vi vill göra, men de behöver också vara självständiga i förhållande till affären. Vi ska vara konstruktiva och lojala, men också kunna sätta en gräns om något inte är lagligt eller lämpligt. Det är bättre att ha den gränsen klar för sig tidigt än att behöva tänka ut det efteråt. Avvägningar om laglighet och lämplighet är inte alltid självklara, särskilt inte i branscher som är publika och kan vara kontroversiella på något sätt”, säger Anne Gynnerstedt.