Astra Zeneca bättre än väntat

Läkemedelsbolaget Astra Zenecas rapport för första kvartalet överträffar analytikernas förväntningar.
Astra Zenecas VD Pascal Soriot.
Astra Zenecas VD Pascal Soriot. Foto: Astra Zeneca
Omsättningen steg 15,2% till 7 320 miljoner dollar (6 354). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 6 953.

Rörelseresultatet blev 1 895 miljoner dollar (1 220). Rörelsemarginalen var 25,9% (19,2).

Resultatet före skatt var 1 608 miljoner dollar (935).

Resultatet efter skatt blev 1 562 miljoner dollar (750), och per aktie 1,18 dollar (0,59).

Justerat resultat per aktie blev 1,63 dollar (1,05), vilket är bättre än väntade 1,48.

”Vi levererade stabila framsteg under första kvartalet 2021 och fortsatte avancemanget i vår forskningsportfölj för livsförändrande läkemedel. Onkologi växte med 16% och Nya CVRM växte med 15%; Nya läkemedel stod för över hälften av intäkterna och alla regioner levererade en positiv tillväxt. Detta ledde till ytterligare ett kvartal med stark intäkts- och resultattillväxt samt fortsatt lönsamhet och generering av kassaflöde trots pandemins fortsatta negativa påverkan på diagnos och behandling av många sjukdomar”, säger VD Pascal Soriot.

Bolaget räknar med minskad covid-19-påverkan framåt och förutspår en acceleration under andra halvan av 2021.

Guidningen för det justerade resultat per aktie för helåret är 4,75-5,00 dollar.

Astra Zeneca, MUSD Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 7 320 6 953 5,3% 6 354 15,2%
Rörelseresultat 1 895 1 220 55,3%
Rörelsemarginal 25,9% 19,2%
Resultat före skatt 1 608 935 72,0%
Nettoresultat 1 562 750 108,3%
Resultat per aktie, USD 1,18 0,59 100,0%
Resultat per aktie, justerat, USD 1,63 1,48 10,1% 1,05 55,2%

Konsensusdata från Bloomberg