Avanza ökade intäkterna mer än väntat

Nätmäklaren Avanza Bank redovisar intäkter och ett rörelseresultat som var högre än väntat under fjärde kvartalet.

De totala intäkterna uppgick till 329 miljoner kronor (267), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 320 miljoner kronor. Avanza uppger att samtliga intäktsrader förbättrades, främst räntenettot och fondprovisionerna.

Antalet nya kunder ökade 30 procent till 37 300 (28 600) medan nettoinflödet var 6 820 miljoner kronor (6 360).

”Aktiviteten bland Avanzas kunder var hög under kvartalet och ur ett finansiellt perspektiv tycker jag att vi har ett klart godkänt kvartal bakom oss med ökade intäkter på 5 procent jämfört med tredje kvartalet. Courtagenettot minskade dock något trots den höga aktiviteten och rekordmånga aktiehandlande kunder, vilket främst var en följd av 4,5 färre handelsdagar i kvartalet”, skriver bolaget.

Räntenettot uppgick till 58 miljoner kronor (29).

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på -187 miljoner kronor (-190).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 142 miljoner kronor (77).

Kreditförlusterna uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev 140 miljoner kronor (76), väntat var 138 miljoner kronor.

”Rörelseresultatet för 2019 var rekordstarkt och vi nådde efter flera års satsningar på utveckling och tillväxt vårt mål om en högre intäktsökningstakt än kostnadsökningstakt”, skriver vd Rikard Josefson i rapporten.

Nettoresultatet blev 121 miljoner kronor (60), väntat var 121 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,30 kronor (2,20) per aktie, vilket motsvarar 79 procent av årets resultat.

Avanza har nya mål inför 2025 och fokus är tillväxt i sparkapital snarare än antal nya kunder.

”Vi höjer målet om en marknadsandel av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden från 10 procent till 15 procent 2025”, skriver Avanza som även lägger till ytterligare ett marknadsandelsmål. Målet är en marknadsandel på närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden i slutet av 2025, att jämföra med nuvarande marknadsandel på 4,3 procent.

Avanza byter även målet om en intäktstillväxt högre än kostnadstillväxt till ett avkastningsmål. Målet är en avkastning på eget kapital i intervallet 25-30 procent. Ambitionen att minska kostnaden per sparkrona till närmare 0,16 procent kvarstår.

”Vi kommer givetvis ha kvar vårt mål avseende kundnöjdhet. Det är vårt viktigaste mål och kommer så förbli”, säger vd Rikard Josefson.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.