B3 Consulting minskar rörelseresultatet – delar ut 0,9 kronor per aktie

Konsultbolaget B3 Consulting redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Omsättningen sjönk 7,4% till 221,5 miljoner kronor (239,1).

Ebitda-resultat blev 13 miljoner kronor (13,2), med en ebitda-marginal på 5,9% (5,5).

Rörelseresultatet blev 5,9 miljoner kronor (7), med en rörelsemarginal på 2,7% (2,9).

Resultatet efter skatt blev 3,8 miljoner kronor (3,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,39 kronor (0,28), vilket innebär en ökning med 39,3% mot föregående år.

I utdelning föreslås 0,9 kronor (0).

”Våra finansiella målsättningar för 2023 kvarstår – den kräver fortsatt fokus på operationell effektivitet och ökad lönsamhet i samtliga våra affärsområden, samtidigt som vi inlett 2021 med att öka rekrytering med sikte på att börja växa igen”, skriver VD:n Sven Uthorn.

Under 2021 förväntas stora omställningar med kostnadsneddragningar och anpassningar ge full effekt.

B3 Consulting, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 221,5 239,1 -7,4%
EBITDA 13 13,2 -1,5%
EBITDA-marginal 5,9% 5,5%
Rörelseresultat 5,9 7 -15,7%
Rörelsemarginal 2,7% 2,9%
Nettoresultat 3,8 3,8 0,0%
Resultat per aktie, kronor 0,39 0,28 39,3%
Utdelning per aktie, kronor 0,9 0