Starkt inom gaming för MTG men vd lämnar

MTG vände till vinst och ökade omsättningen under det andra kvartalet. Gaming-vertikalen levererade sitt bästa kvartal någonsin. Samtigt meddelas att vd:n avgår.
MTG
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
I samband med dagens rapport meddelades att MTG:s vd och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann kommer att lämna bolaget och sina uppdrag. Detta mot bakgrund av dagens kvartalsrapport.

Lindemann har varit på bolaget i 26 år och kommer söka sig efter nya utmaningar. Han kommer vara kvar på MTG i 12 månader tills hans uppsägningstid löpt ut.

MTG:s omsättning steg 0,1 procent till 1 096 miljoner kronor (1 095).Intäkterna från esport var 353 miljoner kronor (444), medan gaming stod för 743 miljoner kronor (648).

Bolaget skriver i en kommentar att Gaming-vertikalen levererade sitt bästa kvartal någonsin både sett till omsättning och vinst, och fortsatte att göra betydande investeringar i marknadsföring för att driva framtida tillväxt.

”Den positiva utvecklingen var ett resultat av ett ökande antal dagliga aktiva användare (DAU) och genomsnittlig nettoomsättning per daglig aktiv användare (ARPDAU), påverkat av den pågående pandemin”, skriver MTG.

Trots att esport-vertikalen påverkades av den pågående coronaviruspandemin redovisade vertikalen ett relativt starkt resultat jämfört med den finansiella guidningen som tillhandahölls för första halvåret 2020.

Det berodde på tre faktorer: högre intäkter från Esport Services (ESS), god kostnadskontroll och en mer gynnsam intäktsmix med en större mediekomponent under kvartalet.

Ebitda-resultat blev 104 miljoner kronor (61), med en ebitda-marginal på 9,5 procent (5,6).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 167 miljoner kronor (88), med en justerad ebitda-marginal på 15,2 procent (8,0).

Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (-10), med en rörelsemarginal på 2,8 procent.

Resultatet efter skatt blev -19 miljoner kronor (-38).

Siffrorna avser kvarvarande verksamheter.

Vad gäller guidning förväntas försäljningen i esportvertikalen få en sammanlagd nedgång på mellan 30-40 procent i andra halvåret 2020, jämfört med samma period 2019.

”Detta är ett resultat av den pågående coronaviruspandemin och dess påverkan på att genomföra fysiska evenemang med publik, spelare och partners”, skriver bolaget.

ESL och DreamHack kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att sänka både rörliga och fasta
kostnader, vilket inbegriper besparingar som bedöms bli åtminstone 325 miljoner kronor för andra halvåret.

”Som ett resultat förväntas koncernens justerade EBITDA att uppgå till mellan 250-300 miljoner kronor, tack vare en stark utveckling för gamingvertikalen”, uppger MTG.

MTG, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 096 1 095 0,1%
EBITDA 104 61 70,5%
EBITDA-marginal 9,5% 5,6%
EBITDA, justerat 167 88 89,8%
EBITDA-marginal, justerad 15,2% 8,0%
Rörelseresultat 31 -10
Rörelsemarginal 2,8%
Nettoresultat -19 -38
Carl Becht