Betssons rörelseresultat var högre än väntat

Bettingbolaget Betsson redovisar ett högre resultat än väntat för det tredje kvartalet.
Betssons VD Pontus Lindwall.
Pontus Lindwall, VD Betsson.

Omsättningen steg 3,4% till 1 733 miljoner kronor (1 676,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 690. Organisk tillväxt var 8%. Antalet aktiva kunder ökade med 7% till 986 429 (920 045).

Rörelseresultatet blev 323,6 miljoner kronor (329,1), väntat rörelseresultat var 285. Rörelsemarginalen var 18,7% (19,6).

Resultatet efter skatt blev 287,4 miljoner kronor (290,6), analytikerkonsensus 251.

Resultat per aktie hamnade på 2,22 kronor (2,22).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 423,5 miljoner kronor (494,6).

”Efter en rad rekord under föregående kvartal har vi under tredje kvartalet lyckats öka intäkterna med drygt 3% jämfört med samma kvartal föregående år, som var ett mycket starkt kvartal. Då drevs den starka intäktsökningen av efterfrågan på digital underhållning. Den ytterligare intäksökningen beror på framgångar med vår sportbok i kombination med goda resultat i avslutningen av fotbolls-EM och CONMEBOL Copa América samt att de inhemska fotbollsligorna inleddes igen från mitten av augusti. Det sammantaget har resulterat i att sportboksintäkterna ökade med cirka 24% på årsbasis. Intäksökningen har också gynnats av framgångar på nya marknader som exempelvis Latinamerika, Kroatien och Grekland”, uppger VD Pontus Lindwall.

Betsson-chefen skriver vidare att bolaget fortsätter att satsa på USA och att man avser att lansera ett B2C-erbjudandet i Colorado under det första kvartalet nästa år.

I Nederländerna kommer man att lämna in en ansökan om licens senast i slutet av det första kvartalet nästa år. Då är den så kallade cooling-off-perioden till ända.

”Resultatet av ansökningsprocessen beräknas därefter att kunna kommuniceras efter sommaren 2022 och jag hoppas då att den position som Betsson haft i Nederländerna gradvis kan återtas tack vare våra starka varumärken och en organisation med god lokal kännedom”, uppger Lindwall.

Betsson lämnar också en trading update rörande starten på det fjärde kvartalet. De genomsnittliga dagliga intäkterna var till och med den 17 oktober ned med 17,6% jämfört med hela det fjärde kvartalet i fjol. Justerat för valuta och förvärv var de genomsnittliga dagliga intäkterna ned med 12,9%.

”Under denna period har sportboksmarginalen varit 4,2%, vilket är extraordinärt lågt jämfört med genomsnittet över längre tid. Den starkast bidragande orsaken till minskningen av intäkterna är den låga sportboksmarginalen men beslutet att stänga internationella spelsiter för kunder från Nederländerna har också påverkat intäkterna negativt”, skriver spelbolaget.


Betsson, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 733 1 690 2,5% 1 676,7 3,4%
Rörelseresultat 323,6 285 13,5% 329,1 -1,7%
Rörelsemarginal 18,7% 16,9% 19,6%
Nettoresultat 287,4 251 14,5% 290,6 -1,1%
Resultat per aktie, kronor 2,22 2,22 0,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 423,5 494,6 -14,4%

Konsensusdata från Factset