BHG ökar omsättning och rörelseresultat kraftigt

E-handelsbolaget BHG redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
BHG
Omsättningen steg 57,7 procent till 2 567,8 miljoner kronor (1 628,4). Organisk tillväxt var 36,5 procent.

”Tillväxten var stark i båda segmenten och drevs i DIY-segmentet inte minst av en fortsatt mycket god utveckling för våra egna varumärken. Samtidigt bidrog Nordic Nest högst väsentligt till den fina utvecklingen i Heminredningssegment”, skriver bolaget om intäkterna.

Rörelseresultatet blev 168,6 miljoner kronor (69,2), med en rörelsemarginal på 6,6 procent (4,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 183,7 miljoner kronor (80,0), med en justerad rörelsemarginal på 7,2 procent (4,9). Bolaget gynnas bland annat av en gynnsam pris- och produktmix samt en ökad andel egna varumärken i DIY-segmentet.

Resultatet före skatt var 143,4 miljoner kronor (62,0).

Resultatet efter skatt blev 115,3 miljoner kronor (46,2), en ökning med 149,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,96 kronor (0,43), vilket innebär en ökning med 123,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 119,5 miljoner kronor (148,3).

” Vi står operationellt och finansiellt väl rustade att agera på vår pipeline av ytterligare spännande förvärvsmöjligheter, inte minst mot bakgrund av en fortsatt organisatorisk uppbyggnad av våra M&A-och integrationsteam, samt den i kvartalet genomförda riktade nyemissionen”, skriver BHG om framtida förvärvsmöjligheter.

”Vi befinner oss i skrivande stund en bit in i andra kvartalet och har m.a.o. börjat möta den period föregående år då efterfrågeutvecklingen tydligt accelererade i pandemins kölvatten. Efter ett helt år med tillväxt klart högre än trend är det svårt att sia om hur länge den höga efterfrågenivån består, men så här långt in i det andra kvartalet ser vi en fortsatt god efterfrågan”, skriver vd:n Adam Schatz.